נגישות
headline
Error processing SSI file
ציפורי ארץ-ישראלמבוא


בפרק זה נציג את ציפורי ארץ-ישראל המצויות ביותר.

הצגת הציפורים היא דרך טבלה המתארת את מידת נפוצתם בארץ-ישראל לפי מקום גיאוגרפי ועונה.
הצפון כולל את כל צפון הארץ, מעמקי הצפון וצפונה. המרכז כולל את מישור החוף, הרי המרכז והבקעה. הדרום כולל את כל הנגב מבאר-שבע ועד מפרץ אילת.
הציפורים מחולקות לפי קבוצות המשפחה שלהן. כל קבוצת ציפורים מקובצת בטבלה אחת. ייתכן וכמה משפחות ציפורים קטנות, שלהן תכונות מראה קרובות, תוצגנה באותה הטבלה.

מקרא לטבלאות
    + סיכוי גבוה להימצאות הציפור
    - סיכוי נמוך להימצאות הציפור
    0 סיכוי אפסי להימצאות הציפור


[ עמוד ראשי - צפרות | מבוא | דורסי-יום | דורסי-לילה | דוכיפת, נקריים, שלדגיים, ... | בולבוליים, דרוריים, ירגזיים, ... | עפרוניים, פרושיים וגבתוניים | עורביים וזרזיריים | נחליאליים ופיפיוניים | סבכיים | חטפיתיים וחנקניים | קיכליים | סנונתיים וסיסיים | חסידאים, עגוריים, ... | יוניים, תורים, קטיים, ... | טבלניים, אווזאים ורליתיים | חופמאים | הצפר הישראלי ]