נגישות
headline
משחק זיכרון


     מספר שחקנים:

על היסטוריית התפתחות הסְפַרוֹת ניתן לקרוא בפרק מיוחד אתר זה

הוראות המשחק:

המטרה של המשחק היא לחזור במדויק על רצף הקשת הספרות שהמחשב מציג.
במשחק זה יכולים להשתתף עד 4 שחקנים שונים המשחקים כנגד המחשב.

כדי להתחיל ולשחק יש לבחור קודם את מספר השחקנים המתאים ולאחר-מכן להקיש על הכפתור של משחק חדש.

בכל סבב המחשב יציג לכל שחקן בתורו רצף הקשה אקראי על הספרות.
על השחקן המתאים לחזור על רצף ההקשה במדויק לאחר שהמחשב סיים להציג את רצף ההקשות.
רצף ההקשות מוצג רק פעם אחת על-ידי המחשב.

מספר הספרות ברצף הולך וגדל מסיבוב לסיבוב. בסיבוב הראשון תהיה רק הקשה אחת ברצף, בסיבוב השני שתי הקשות וכן הלאה.
אם שחקן כלשהו נכשל בהקשת הרצף הנכון בתורו, אזי המשחק הסתיים עבורו.
מספר הנקודות של כל שחקן יוצג כאשר המשחק הסתיים עבורו.
מספר הנקודות של כל שחקן הוא מספר ההקשות ברצף המוצלח אחרון שלו.

בהצלחה!