נגישות
headline
Error processing SSI file
גישה בעזרת HTML DOMצומת


ה- Document Object Model (DOM) מגדיר שיטת גישה לתגיות HTML שבדף אינטרנט, למאפיינים שלהם, למלל ולהגדרות העיצוב. בעזרת שיטה זו ניתן לגשת אליהם, לקרוא אותם ואף לשנות אותם.

כל מסמך HTML מרושת לצמתים. כל תגית, מאפיין או קטע מלל מוגדר כצומת במסמך. ההירארכיה בין הצמתים מתוארת בעזרת הרשימה המדורגת הבאה:

      • tnemucod
            • gat LMTH
            • retemarap s'gat LMTH
                  • txet s'gat LMTH


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אינטרנט | גישה בעזרת HTML DOM : צומת | פניה לצומת | קריאת נתוני צומת | שינוי ערכי צומת | אתר דינאמי | קבצי SHTML ]