נגישות
headline
Error processing SSI file
שפת HTMLהקדמה


המושג HTML הינו קיצור עבור Hyper Text Markup Language – שפת סימון יתר למלל. כלומר, בעזרת שפת תוכנה פשוטה זו ניתן לסמן מלל כתוב ביותר אפשרויות מאשר אפשר היה עד כה בעזרת שפות תוכנה אחרות. צורך זה נולד עם הופעת האינטרנט. בדף אינטרנט המכיל מלל רב נרצה להציג על המסך קטעי מלל שונים בצורות שונות. למשל, להדגיש כותרות, להבליט מילים מסוימות והכי חשוב לאפשר מעברים (קישורים) מקטע אחד לקטע אחר או מדף אינטרנט אחד לדף אינטרנט אחר בעזרת הקלקה על קטע מלל מסוים בעזרת חץ סימון העכבר. פעולה זו נקראת הפניית קישור ומהווה את אחד מאבני הבניין החשובים של השפה.

שפת HTML הנה פשוטה ביותר ללמידה ושימוש.
כמעט ולא נמצא שפה קלה ללמידה ממנה.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אינטרנט | HTML : מבוא | מבנה דף בסיסי | עריכת דף והצגתו | תגיות עיצוב מלל | תגיות הוספת קישורים ומלל | תגיות לרשימות | תגיות לטבלאות | תגיות לטפסים | סיכום | גרסת XHTML ]