נגישות
headline
Error processing SSI file
קבצי SHTMLכדי לשוות לאתר מראה אחיד בין דפיו נרצה לפעמים שאותה כותרת עם אותם תפריטים תופיע בחלק העליון של הדף. אפשרות אחת היא כמובן לדאוג לשכפל את אותו קטע HTML של הכותרת ולשתול אותו בכל אחד מדפי האתר. אפשרות זו הינה גרועה מכיוון שכל שינוי שנרצה להכניס בעתיד בכותרת האתר תדרוש מעבר ושינוי בכל אחד מהקבצים המכילים את הכותרת.

קיימת אפשרות לכתוב את כותרת האתר בקובץ HTML נפרד ולשרשר את אותו קובץ בתחילת כל דף אינטרנט. השרשור יתבצע בעזרת קריאה לאותו קובץ בתחילת כל דף אינטרנט בו נרצה שתופיע הכותרת. כך קיים רק קטע קוד אחד המכיל את הכותרת ושינוי שנרצה לבצע יתבצע רק בקובץ אחד.

כדי לקרוא קטע קוד מתוך קובץ HTML ולשתול אותו בדף יש להשתמש בקריאה:

<!--#include file="file_name.html" -->

קריאה מיוחדת זו אינה נתמכת בקבצי HTML רגילים. קריאה זו נתמכת בקבצים מסוג "Server Side Include". קבצים אלו הם קבצי HTML לכל דבר רק שהסיומת שלהם היא shtml במקום html.

[לפרק הקודם]