נגישות
headline
Error processing SSI file
גרסת XHTMLשפת Extensible HTML, בקיצור XHTML, הינה גרסה מחמירה של שפת HTML.

שפת HTML הינה סלחנית ביותר. גם במקרה בו לא ישמרו כללי כתיבה נאותה עדיין יתכן ויהיה הדף קריא לדפדפנים השונים ויוצג כהלכה על המסך.

שפת XHTML נועדה להבטיח שהקוד הכתוב יהיה כתוב כהלכה.

נזכיר כאן את הכללים העיקריים לכתיבה נכונה ונאותה:

      • על דף HTML להכיל מבנה אחד בלבד של head ו- body
      • על כל התגיות, המאפיינים וכולי להיות באותיות קטנות
      • כל תגית פותחת חייבת להיות מלוות עם תגית סוגרת
           - באין תגית סוגרת בשפה יש להוסיף לוכסן בסוף הצהרת התגית
      • במבנה של תגית בתוך תגית יש לדאוג לסגירתן לפי סדר פתיחתן

כתיבה נכונה גם הופכת את הקוד לקריא וקל יותר לתחזוקה וגם מאפשרת את קריאתו על-ידי דפדפנים פשוטים יותר שדורשים קוד הכתוב בצורה יחידה – הצורה הנכונה והשלמה.

כעת, משלמדנו את שפת HTML וגם הבהרנו את כללי הכתיבה הנכונה בה נוכל להמשיך וללמוד את הנושא הבא. הנושא הבא הוא עיצוב האתר בעזרת דפי העיצוב של CSS.

        ב ה צ ל ח ה

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אינטרנט | HTML : מבוא | מבנה דף בסיסי | עריכת דף והצגתו | תגיות עיצוב מלל | תגיות הוספת קישורים ומלל | תגיות לרשימות | תגיות לטבלאות | תגיות לטפסים | סיכום | גרסת XHTML ]