נגישות
headline

המצאת מנוע הקיטור
סיכום


משהומצא מנוע הקיטור לא יהיה העולם עוד כפי שהיה. עד להמצאה זו ניצל האדם את כוח השרירים, בעיקר את שלו אך גם את של בהמות החווה, ואת כוחות הטבע, כמו כוח זרימת המים וכוחה של הרוח, לצורך ביצוע עבודות שונות. מנוע הקיטור שחרר את האדם מכבלי שריריו, מהטורח שבגידול בהמות וממגבלות אפשרויות הניצול של כוחות מן הטבע.

מנוע הקיטור היה קטן, נייד, דרש מועט לתחזוקה והפעלה וסיפק אנרגיה זולה, אמינה ורציפה. יתרונות מנצחים אלו הכריעו את הכף לטובתו וכמעט באופן מיידי הוא החל להחליף את מקורות הכוח הקודמים. הדוגמאות לכך הן רבות. בתעשייה: מכונות שונות שהופעלו בכוח השרירים הופעלו כעת בעזרת מכונת הקיטור. בתחבורה: רכבות הקיטור, שזכו לכינוי "סוס הברזל", החליפו את הסוסים בתחבורה.

יחד עם הטמעת מנוע הקיטור חלה גם המהפיכה התעשייתית. מהפיכה בה החליפו המכונות את הידיים העובדות. המיכון אפשר ייצור המוני, זול, מהיר ורווחי. מקום הולדתו של מנוע הקיטור הוא בבריטניה, לכן לא פלא הוא שגם המהפיכה התעשייתית החלה במדינה זו וממנה יוצאה אל שאר מדינות העולם המערבי. אין ספק גם שהמצאה זו, קבלתה, ניצולה והטמעתה, היה אחד הגורמים לעלייתה של בריטניה כאימפריה עולמית בעלת מושבות רבות בכל רחבי העולם. תרומה שאולי חבה להמצאה זו הממלכה המאוחדת את מעמדה המיוחד בעולם עד עצם היום הזה.

לפרק הקודם

[ מנוע לריכוך עצמות | ידיד הכורים | מנוע אטמוספרי | יחידת המעבה |
שכלול מנוע קיטור | ווסת צנטריפוגלי | כוח-סוס | סיכום ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]