המצאת הטלוויזיהמחיקון ואנטי מחיקון


בעת הקמת שני הערוצים הישראלים הראשונים (החינוכית והכללית), באמצע שנות השישים, היו כבר קיימים שידורים בצבע ברחבי העולם. למרות זאת, השידורים בארץ החלו בשחור-לבן בלבד. תוכניות הלימוד והחינוך שהופקו בארץ עבור הטלוויזיה החינוכית צולמו ושודרו בשחור-לבן. גם רוב התוכניות שנקנו היו בשחור-לבן. אך עד לאמצע שנות השבעים החל העולם לעבור להפקת תוכניות ושידורן בצבע באופן גורף.

כדי לקלוט את שידורי הצבע נדרש לקנות מקלט טלוויזיה חדש התומך בשידורי צבע. אך ראשי השלטון בארץ לא רצו לעודד קניית מקלטי טלוויזיה צבעוניים חדשים על-ידי הציבור וזאת משתי סיבות. מקלט טלוויזיה צבעוני יקר יותר באופן משמעותי ממקלט טלוויזיה שחור-לבן. לכן, נוצר חשש כלכלי מנהירה של הציבור אחר קניית מקלטי טלוויזיה צבעוניים יקרים מיובאים. החשש הכלכלי הלאומי היה מאיבוד מטבע זר בכמות גדולה שתפגע בחוסנה של הכלכלה הישראלית. סיבה שנייה הייתה הרצון למנוע פער מנקר עיניים בין השכבות החלשות שלא יכלו לרכוש מקלט צבעוני יקר לבין השכבות העשירות יותר.

קליטה בשחור-לבן


משתי סיבות אלו הוחלט למנוע את נהירת הציבור אחר מקלטי טלוויזיה צבעוניים. הדרך למנוע נהירה זו היא על-ידי "מחיקת" הצבע באמצעים טכניים מהתוכניות הזרות המיובאות לפני שידורם באוויר, כך שתיקלטנה ותוצגנה בשחור-לבן גם אם מקלט הטלוויזיה תומך בשידור בצבע.

הפעלת המחיקה על-ידי התקן הנקרא "מחיקון" הייתה נתונה בידיה של ראשות השידור. רק תוכניות ממלכתיות חשובות, כמו ביקור סאדאת בארץ ואירוח האירווזיון הותרו לשידור בצבע.

קליטה בצבע


אך הציבור סירב לקבל שידורים בשחור-לבן בעוד כל העולם משדר וקולט בצבע. המצאה ישראלית ייחודית בשם "אנטי מחיקון" נולדה בדיוק כדי לעקוף את פעולת המחיקון. בעזרת התקן טכנולוגי זה ניתן היה לשחזר את הצבעים באות המשודר לפני הפעלת המחיקון. האנטי מחיקון ייקר אמנם את המכשיר וגם פגע מעט באיכות התמונה, אך אפשר צפייה בצבע.

הצורך באנטי מחיקון היה זמני בלבד, כי לא עבר זמן רב ונפל האסימון אצל ראשי השלטון שלא ניתן יהיה למנוע מהציבור שידור בצבע לעד. תרמה לכך גם העובדה שהמדינות הערביות השכנות החלו לשדר תוכניות בצבע עוד באמצע שנות השבעים. בארץ, משנת 1981 הוחל מעבר הדרגתי (במשך שנים) לשידור תוכניות בצבע. תוכניות בשחור-לבן שודרו בטלוויזיה עד לסוף שנות השמונים, כאשר התוכניות האחרונות ששודרו היו שידורים חוזרים של תוכניות שהוקלטו במקור בשחור-לבן.


זהו סוף השידור...


לפרק הקודם
[ מבוא | הטלוויזיה המכאנית | הטלוויזיה האלקטרונית | המאבק המשפטי |
התפתחות שידורי הטלוויזיה | הטלוויזיה החינוכית |
הטלוויזיה הכללית (הערוץ הראשון) | מחיקון ואנטי מחיקון ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]