נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה3 עיצורים


להלן טבלה המכילה את כל העיצורים שבשפה האנגלית:

עיצורים
אותדוגמהצורת הגיית העיצוראותדוגמהצורת הגיית העיצור
bairכמו א באווירnnoneכמו נ בנמלה
bbananaכמו בּ בבננהporכמו א באו
ccatכמו ק בקוףphpeopleכמו פּ בפלפל
cBarcelonaכמו צ בברצלונהqphilosophyכמו פ בפילוסופיה
chchangeכמו צ' בצ'קrqueenכמו ק בקוף
ddoorכמו ד בדלתsrainכמו ר ברמאי
denableכמו א באפשרssunכמו ס בסוודר
fflowerכמו פ בכפתורshshineכמו ש בשחור
gguitarכמו ג בגיטרהttelephoneכמו ט בטלפון
gGeorgeכמו ג' בג'ורג'ththinkבין פ ל- ט
hhelicopterכמו ה בהילהvumebaכמו א באמבה
hislandכמו א באיvvainכמו ו בווריד
jjokerכמו ג בג'וקרwwindowכמו ו' בוויליאם
kkingכמו ק בקשרxboxכמו "קס" בבוקס
llearnכמו ל בלימודיםyyouכמו י ביוני
mmonarchyכמו מ במונרכיהzzebraכמו ז בזברה

טבלה 3: עיצורים   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]