נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה1 האלפבית

האלפבית האנגלי (המכונה ה - ABC) מכיל 26 אותיות. להלן האותיות משמאל לימין, שזהו כיוון הכתיבה באנגלית:

האלפבית האנגלי
I i
אָי
H h
אֶייְגְ'
G g
גִ'י
F f
אֵף
E e
אִי
D d
דִי
C c
סִי
B b
בִּי
A a
אֶיי
R r
אָר
Q q
קְיוּ
P p
פִּי
O o
אוֹ
N n
אֵן
M m
אֵם
L l
אֵל
K k
קֶיי
J j
גֶ'יי
Z z
זֶד
Y y
ווַאי
X x
אִיקְס
W w
דָבֶּלְיוּ
V v
וִי
U u
יוּ
T t
טִי
S s
אֵס

טבלה 1: האלפבית האנגלי


לכל אות ישנן שתי צורות: אות גדולה (Capital letter) המופיעה בכל משבצת בצד שמאל ואות קטנה (Small letter) המופיעה בכל משבצת בצד ימין. למשל, a היא אות קטנה ו- A היא אות גדולה.

אות גדולה תופיע במקרים הבאים:
   • האות הראשונה במילה הראשונה בכל משפט
   • האות הראשונה בשמות (של אנשים, מקומות, מוסדות וכו')
   • בכל האותיות של מילה המהווה מילת קיצור
   • המילה אני (I) תופיע תמיד באות גדולה

בשאר המקרים נשתמש באותיות קטנות.

לדוגמה נבחן במשפטים הבאים את המקומות בהם נעשה שימוש באותיות גדולות,

האות הראשונה במילה הראשונה במשפט והאות הראשונה בשמות –

       This is David
      
זה הוא דוד

       My name is Betti
      
השם שלי הוא בטי

       David and Betti live in London
      
דוד ובטי גרים (חיים) בלונדון


וכעת נוסיף גם את האותיות במילת קיצור ובמילה אני –

       Betti was born in the USA, I think.
      
בטי נולדה בארצות-הברית, אני חושב.

      
USA = United States of America

       As far as I know David was born in the UK
      
ככל שאני יודע דוד נולד בממלכה המאוחדת.

      
UK = United Kingdom[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]