נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה2 תנועות


באנגלית ישנן חמש אותיות המשמשות כתנועות. חמש האותיות הן: a, e, i, o, ו- u.
אופן הגיית התנועות בשפה האנגלית מפורט בטבלה הבאה:

תנועות
אותדוגמהצורת הגיית
התנועה
אותדוגמהצורת הגיית
התנועה
aTact (עידון)נשמע כמו □ַoHot (חם)נשמע כמו □וֹ
aCat (חתול)נשמע כמו □ֵuGuts (אומץ)נשמע כמו □ַ
aCake (עוגה)נשמע כמו □ֵיuCute (חמוד)נשמע כמו יוּ
aiRain (גשם)נשמע כמו □ֵיooBook (ספר)נשמע כמו □וּ
eBell (פעמון)נשמע כמו □ֵooDoor (דלת)נשמע כמו □וֹ
eaMeat (בשר)נשמע כמו □ִouBought (נקנה)נשמע כמו □וֹ
eeBee (דבורה)נשמע כמו □ִ
ארוך
ouBounce (מקפץ)נשמע כמו □ַאוּ
iMilk (חלב)נשמע כמו □ִיuaLanguage (שפה)נשמע כמו וו'אה

טבלה 2: תנועות[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]