נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ב: הפועל11 פועל רגיל, מופשט ומעורב


את הפעלים ניתן לחלק לפעלים רגילים, פעלים מופשטים ופעלים מעורבים.

ברשימת הפעלים הרגילים נמצא את כל הפעלים המתארים ביצוע של פעולה מוחשית. אלה הם רוב הפעלים בשפה וכוללים לדוגמה את הפעלים הבאים:

ללמוד, לקרוא, לקנות, ללכת, לדבר, לאכול, לשתות וכו'

ברשימת הפעלים המופשטים נמצא את כל הפעלים המתארים פעולה מופשטת (לא מוחשית). למשל, ברשימה זו ניתן יהיה למצוא את הפעלים הבאים:

לרצות, להיות, להתקיים, לאהוב, לשנוא, לחבב, להזדקק ל-, להיות בעלים של ... וכו'

ברשימת הפעלים המעורבים נמצא פעלים בעלי משמעות כפולה כאשר במשמעות אחת הם ישתייכו לקבוצת הפעלים הרגילים ובמשמעות השנייה הם ישתייכו לקבוצת הפעלים המופשטים. למשל הנה הפועל הבא המופיע בשני משפטים בכל פעם במשמעות שונה, בראשון כפועל רגיל ובשני כפועל מופשט:

       He is looking for the keys
      
הוא מחפש את המפתחות

       He looks very worried
      
הוא נראה מאוד מודאג


ברשימת הפעלים המעורבים ניתן למצוא את הפעלים הבאים (תרגום ראשון – פועל רגיל, תרגום שני –פועל מופשט):

       have – חווה / יש לי
       miss – מחמיץ / מתגעגע
       look – מחפש / נראה
       see – נפגש עם / רואה
       think – חושב / חושב ש-

בחלוקה זו של הפעלים נשתמש בפרק "זמנים" כאשר נדון בהטיות הפועל לזמנים השונים.

הערה: מעתה והלאה בכל פעם שנזכיר פועל מופשט נתכוון גם לפועל מעורב כשהוא במשמעות של פועל השייך לקבוצת הפעלים המופשטים. באותו אופן נתייחס גם לגבי הפעלים הרגילים. בכל פעם שנזכיר פועל רגיל נתכוון גם לפועל מעורב כשהוא במשמעות של פועל השייך לקבוצת הפעלים הרגילים.


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]