נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ד: מבנה משפטים שונים28 צירופי מילים

28.1 צירופי פעלים (Phrasal Verbs)

ניתן לצרף לפועל מילית-יחס (preposition) או תואר-הפועל (adverb) בכדי לקבל פועל בעל משמעות קצת שונה מהפועל המקורי או אף משמעות שונה לגמרי. גם בעברית ישנם צירופי פעלים מיוחדים היוצרים פועל עם משמעות חדשה. הצירוף "לעמוד על" מקבלת משמעות של להתעקש כמו במשפט: "הוא עמד על שלו". הצירוף "לעמוד ב-" מקבל משמעות של לקיים כמו במשפט: "היא עמדה בתנאי החוזה".

באנגלית כבר נתקלו בצירופי פעלים מיוחדים. נתקלו לדוגמה בצירוף "to come in" שמשמעו להיכנס ושונה מהפועל המקורי לבדו ""to come להגיע.

לדוגמה,

       They wanted to come in
      
הם רצו להיכנס

       Please put on your pants
      
בבקשה לבש (שים עליך) את המכנסיים שלך

       He wants to get off
      
הוא רוצה לרדת

       I am looking for my glasses
      
אני מחפש את המשקפיים שלי

       He put off the work
      
הוא דחה את העבודה

       She turned on the lights
      
היא הדליקה את האורות

       They gave up and turned themselves in
      
הם וויתרו והסגירו את עצמם

       You gave in too early
      
אתם נכנעתם יותר מידי מוקדם

       We put out the fire
      
אנחנו כיבינו את האש


28.2 צירופי מילים מיוחדים (Idioms)

באנגלית, כמו בעברית, ניתן לצרף יחד שתי מילים או יותר כדי לקבל ביטוי בעל משמעות מיוחדת. לרוב הביטוי המתקבל הוא ציורי ואו דמיוני שחסר משמעות של פשוטו כמשמעו. למשל, הביטוי "עשה עצמו כאפרכסת" משמעו להקשיב בקשב רב. דוגמה נוספת בעברית היא הביטוי "קור כלבים" שמשמעו קור חזק.

לדוגמה הנה הביטויים המיוחדים בשפה האנגלית,

       He is a salt of the earth
      
הוא מלח הארץ

       You are a pain in the neck
      
אתה בלתי נסבל


[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]