נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק א: בסיס השפה6 שם-עצם

6.1 מילית הידיעה הסתמית


לפני שם-עצם המופיע בצורת יחיד תופיע מילית הידיעה הסתמית egy (אחד – בהונגרית). ניתן לתרגם את מילית הידיעה הסתמית למילה "אחד" בעברית, למרות שבעברית אין יידוע סתמי שכזה.

לדוגמה,

       Egy banán
      
(אחד) בננה

       Egy alma
      
(אחד) תפוח


כששם-העצם מלווה במילות שם-תואר תופיע מילית הידיעה הסתמית לפני מילות שמות-התואר.

לדוגמה,

       Egy kis alma
      
(אחד) תפוח קטן

       Egy zöld uborka
      
(אחד) מלפפון ירוק


הערה: נשים לב שבהונגרית שם-התואר מקדים את שם-העצם אותו הוא מתאר. זאת ההפך מעברית בה שם-התואר בא אחרי שם-העצם אותו הוא מתאר. עוד נלמד על שם-התואר בפרק נפרד בהמשך.

6.2 הא הידיעה


כשיש הצגה של שם-עצם מסוים, ידוע, פרטי, כזה שכבר הוזכר בעבר או מוכר בדרך אחרת, יש להשתמש במילית ידיעה פרטית a לפני שם-עצם המתחיל בעיצור או az לפני שם-עצם המתחיל בתנועה. מילת היידוע הפרטי a או az היא זהה מבחינה תחבירית למילית הא הידיעה בעברית.

לדוגמה,

       A szék tiszta
      
הכיסא נקי

       Az asztal tiszta
      
השולחן נקי


נשתמש במילית a/az כשנתייחס לשם-עצם שהוזכר כבר קודם לכן, כשנציין מיקום גיאוגרפי, כשנתייחס לשם-עצם ייחודי/פרטי או כשנרצה להביע הדגשה.

לדוגמה,

       Láttom egy asztalt az üzletbe.
       Az asztal drága volt
      
ראיתי שולחן בחנות.

      
השולחן היה יקר


       Szeretem a nyárat
      
אני אוהב את תקופת הקיץ


       Ez a hely ahova kell menni nyáralni
      
זהו המקום ללכת אליו בחופשה


הערה: אין לדאוג מהמשפטים הארוכים הנ"ל. הם מובאים רק לצורך המחשה לאופן השימוש בנושא הנלמד. יש להיעזר בתרגומם לעברית כדי להבין, במקרה זה, את אופן השימוש במילית הא הידיעה במשפט.

כאשר שם-העצם מופיע בצורת רבים יקדים אותו המספר המתאר אותו כמותית או מילה אחרת הרומזת כי מדובר בכמות הגדולה מאחד.

לדוגמה,

       Két asztal
      
שני שולחנות

       Harom ceruza
      
שלושה עפרונות

       Sok ceruza
      
הרבה עפרונות

       Egy pár asztal
      
מספר פרות

       Néhany gyümölcs
      
פרות בודדים

       Keves gyümölcs
      
מעט פרות


נשים לב שלא להתבלבל ולשייך את המילית a/az בהונגרית למילית a/an באנגלית!

היידוע הכללי egy, המציין גם כמות של אחד, הוא המקבילה ליידוע הכללי באנגלית של a/an.
היידוע הפרטי a/az, שהוא הא הידיעה, הוא המקבילה ליידוע הפרטי באנגלית the.

6.3 סיומת מצב


כפי שנלמד להכיר היטב בהמשך השפה ההונגרית היא שפה בעלת מבנה עשיר של סיומות (וגם של תחיליות במידה מועטה יותר). ניתן להוסיף לשם-עצם סיומת מצב שתסמן את תפקידו התחבירי במשפט (נושא או מושא) או שתיתן מידע על מיקומו, תנועתו, מצבו וכו'.

למשל, הנה מספר דוגמאות,

       Egy ház
      
בית אחד

       A házat
      
את הבית

       A házba
      
לתוך הבית

       A házban
      
נייח/נמצא בבית

       A házból
      
יוצא מהבית


לדוגמה הנה מספר משפטים תוך שימוש בסיומת מצב על שם-העצם,

       Látam a házat
      
אני רואה את הבית

       Bementem a házba
      
נכנסתי לתוך הבית

       A házban vagyok
      
אני נמצא בבית


כבר למדנו כשלסיומת המתווספת תיתכן יותר מצורה אחת. כל צורה שונה מתאימה להרמונייה הצלילית של המילה אליה מתווספת הסיומת. כך, להרמוניה צלילית אחורית (כמו בדוגמאות שלעיל) תבחר סיומת בעלת תנועה אחורית. בחירה נכונה של סיומת תביא להגייה קלה של כל המילה.

לשם-עצם בעל הרמוניה צלילית קדמית קצרה תהיה התנועה בסיומת המתווספת קדמית קצרה גם היא. למשל,

       Egy épület
      
מבנה אחד

       A épületet
      
את המבנה

       A épületbe
      
לתוך המבנה

       A épületben
      
נמצא במבנה

       A épületból
      
יוצא מהמבנה


לשם-עצם בעל הרמוניה צלילית קדמית ארוכה תהיה התנועה בסיומת המתווספת קדמית קצרה או ארוכה. למשל,

       Egy rendőr
      
שוטר אחד

       A rendőröt
      
את השוטר

       A rendőrhöz
      
אל השוטר (על-ידו)

       A rendőrtől
      
מהשוטר (מקרבתו)


הערה: כפי שכבר למדנו, ישנם מקרים בהם מוגדרת רק תנועה אפשרית אחת לסיומת. במקרה זה תשמש אותה הסיומת את שלוש סוגי הרמוניית הצלילים בשם-העצם. למשל,

       Októberig
      
עד לאוקטובר

       Szeptemberig
      
עד לספטמבר

       Csütörtökig
      
עד לחמישי (= יום חמישי)


להלן טבלה המכילה את רשימת סיומות המצבים לסוגיהם:

כינוי רמיזה
סיומתמשמעות
-נושא המשפט
-t1+2

מושא במשפט
-baלתוך מקום פנימי
-banנייח במקום
-bólיוצא ממקום פנימי
-raאל שטח חיצוני
-onנייח על פני השטח
-rólיוצא ממשטח חיצוני
-hozלמקום קרוב ל-
-nalנייח קרוב ל-
-tólממקום קרוב ל-
-igעד ל- (מקום/זמן)
-nakל- (אנשים)
-kéntכמו, דומה ל-
-valעם
-va/-véהופך ל-
-értלמען (סיבה)
-onként
-anként
-korב- (זמן)
-(o)nta/
-(e/ö)nte
כל (תדירות)
-(o)stul/
-(e/ö)stül
יחד עם
-t/(o)ttב- (מקום)

1. עבור שם עצם ממשפחת מילים עם בריחת תנועה או שמסתיים בעיצור j, l, ly, n, ny, r, s, sz, z, zs נוסיף תנועה מקשרת o/e/ö. עבור שם עצם ממשפחת מילים עם תנועה נמוכה נוסיף תנועה מקשרת a/e.
2. עבור שם עצם מוטה לרבים נוסיף תמיד תנועה מקשרת a/e.

שים לב: על מנת שהטבלה תהיה קריאה יותר, קלה להבנה ולזכירה נשתמש בקיצורים הבאים:

o = o/e/ö, a = a/e, á = á/é, ó = ó/ő

כאשר הבחירה היא לפי הרמוניית התנועות.

טבלה 6- סיומת מצב (case)


7 הפועל "להיות" (lenni)


הפועל "להיות" (lenni) הוא פועל מיוחד בשפה ההונגרית. כבר נתקלנו בפועל זה על הטיותיו במשפטים לדוגמה שהופיעו בפרקים הקודמים. פועל זה יכול לשמש לתיאור הימצאות, קיום (יש) או מצב. בטבלה הבאה נציג את הטיות הפועל לפי גוף מבצע הפעולה. נכיר לראשונה גם באופן מסודר את מילות הגוף:

פעלים: הפועל "להיות" (lenni)
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
én
אני
te
אתה
ő
הוא/היא
mi
אנחנו
ti
אתם
ők
הם
vagyokvagy(van)vagyunkvagytok(vannak)

טבלה 7: הפועל "להיות" (lenni)


הערה: פנייה לבע"ח או לחפצים לא תיעשה ע"י הפניה לגוף שלישי יחיד רבים. פנייה אליהם תיעשה רק ע"י מילות ההצגה זה, ההוא, אלה והללו שנלמד עליהם בהמשך.

להלן לדוגמה המשפט המפורסם מהמחזה "המלט" של שייקספיר:

"Lenni vagy nem lenni"
"להיות או לא להיות" (זאת היא השאלה)

התרגום בעברית לפועל lenni הוא "להיות קיים" או "להימצא".

למשל,

       Én itt vagyok
      
אני (הנני) כאן

       Ő ott van
      
הוא (הנו) שם

       Te kint vagy
      
אתה (הינך) בחוץ


התרגום לעברית של "אני (הנני) כאן" נשמע הרבה יותר מוצלח מתרגום של "אני (להיות) כאן".

הנה דוגמאות לשימוש בפועל lenni לתיאור מצב,

       Hogy vagy?
      
איך אתה (מרגיש)? (= מה מצבך/שלומך?)

       (Én) jόl vagyok
      
(אני) מצבי/שלומי טוב


מילת-הגוף Én מוקפת בסוגריים מפני שאין חובה לשים אותה בתחילת המשפט. ברור שהדובר הוא אני מכיוון שהפועל vagy מוטה לצורת גוף יחיד ראשון – אני.

הערה: המילה jó משמעה "טוב" ואילו המילה jól משמעה "היטב". נבדיל במשמעות בעזרת בין שני המשפטים הבאים,

       (Én) jόl vagyok
      
(אני) מצבי טוב (= אני חש בטוב)

       (Én) jό vagyok
      
(אני) בן-אדם טוב


8 הפועל "יש" (lenni)


הפועל ההונגרי lenni משמש גם לתיאור קיום ("יש" בעברית). אין מקבילה לפועל זה בעברית, אך ניתן להשוותו למילה "יש" על כל הטיותיה.

למשל הנה דוגמאות לשימוש בפועל lenni כפועל של המשפט במשמעות של "יש",

       Van nekem egy övem
      
יש לי חגורה

       Van neki egy alma
      
יש לה תפוח

       Vannank neki sok alma
      
יש לה הרבה תפוחים

       Van neki egy zsebe
      
יש לזה כיס

       Van nektek egy Magyar óra
      
יש לכם שיעור הונגרית


9 תחליפי שם-עצם


שימוש בתחליף לשם-עצם במשפט בא כדי למנוע חזרה על שם-העצם. ללא שימוש בתחליפים אלו נצטרך לחזור על שם-העצם כמה פעמים במשפט והוא יישמע מסורבל.

ישנם שני סוגים של תחליפים לשם-עצם: כינוי-גוף וכינוי רמיזה.

9.1 כינויי-גוף


כינוי-גוף בא להחליף שם-עצם שכבר מוזכר במשפט וידוע. כינוי-הגוף מתייחס לאנשים או בעלי-חיים. ללא שימוש בכינוי-גוף יישמע המשפט מסורבל כאשר שם-העצם מוזכר בו יותר מפעם אחת.

בהונגרית קיים מגוון עשיר של כינויי-גוף הכולל כמעט כל התייחסות אפשרית לכינוי-הגוף, למשל, rajtam (עליי), rólam (אודותיי), hozzám (אליי), velem (איתי) וכו'.

לדוגמה הנה משפט ללא שימוש בכינויי-גוף,

       Látom Istvant. Istvan olvas egy könyvet. Szeretem Istvant és ritkán gondolok Istvanra, Istvannál mindig az étel ízletes és kellemes Istvanval egyut lenni.
      
אני רואה את אישטבן והוא קורא ספר. אני אוהב את אישטבן וחושב על אישטבן לפעמים, אצל אישטבן תמיד יש אוכל טעים ונעים להיות עם אישטבן.


וכעת נשתמש בכינויי-הגוף השונים,

       Látom Istvant. Ő olvas egy könyvet. Szeretem őt és néha gondolok ra, nála mindig az étel ízletes és kellemes vele egyut lenni.
      
אני רואה את אישטבן והוא קורא ספר. אני אוהב את אותו וחושב עליו לפעמים, אצלו תמיד יש אוכל טעים ונעים להיות אתו.


נזכיר שבהונגרית אין הפרדה בין לשון זכר ללשון נקבה. להלן רשימת הטיות כינויי-הגוף במלואה:

תחליף שם-עצם: כינויי גוף
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
én
אני
te
אתה
ő
הוא/היא
mi
אנחנו
ti
אתם
ők
הם
engem(et)
אותי
téged(et)
אותך
őt
אותו
minket
bennünket
אותנו
titeket
benneteket
אתכם
őket
אותם
belém
בי
belédbelébelénkbelétekbeléjük
bennem
לתוכי
bennedbennebennünkbennetekbennük
belőlem
מתוכי
belőledbelőlebelőlünkbelőletekbelőlük
rám
עליי
rádránkrátokrájuk
rajtam
עליי
rajtadraytarajtunkrajtatokrajtuk
rólam
אודותיי
róladrólarólunkrólatokróluk
hozzám
אליי
hozzádhozzáhozzánkhozzátokhozzájuk
nálam
אצלי
náladnálanálunknálatoknáluk
tőlem
ממני
tőledtőletőlünktőletektőlük
nekem
יש לי
nekedneki nekünknekteknekik
velem
איתי
veledvelevelünkveletekvelük
értem
למעני
értedérteértünkértetekértük

טבלה 8: כינויי-גוף (Pronouns)


שים לב: לכינויי-הגוף אותי ואותך יש גרסה מקוצרת המשמיטה את הסיומת -et. לכינויי-הגוף אותנו ואתכם יש שתי אפשרויות פנייה הזהות במשמעותן ומבחינה תחבירית.

להלן מספר דוגמאות להטיית כינוי הגוף לצורות ההטייה השונות,

       Mindenki őt szereti
      
כל אחד אותו אוהב

       Nálunk is esik az eső
      
גם אצלנו יורד גשם

       Érted jöttem
      
למענך הגעתי

       Ő Velükment
      
הוא הלך איתם

       Én Rátok gondolom
      
עליכם אני חושב


9.2 כינויי גוף עצמי


בכינוי-גוף עצמי נשתמש כדי למנוע חזרה מיותרת ומסורבלת של שם-העצם. למשל,

       Istvan látja Istvant a tükörbe
      
אישטבן רואה את אישטבן בראי


כעת אותו המשפט עם שימוש בכינוי-גוף עצמי כדי למנוע חזרה על שם-העצם Istvan,

       Istvan látja magat a tükörbe
      
אישטבן רואה את עצמו בראי


תחליף שם-עצם: כינויי גוף עצמי
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
magam
עצמי
magad
עצמך
maga
ön
עצמו
magunk
עצמנו
magatok
עצמכם
maguk
önök
עצמם

טבלה 9- כינויי גוף עצמי


שים לב: לכינוי-גוף עצמי שלישי יחיד/רבים (עצמו/עצמם) יש פניה מנומסת ön או önök בהתאמה.

לפעמים תופיע התחילית ön- לפני כינוי-גוף עצמי ולפעמים המילית saját.

כינוי-גוף עצמי יכול להיות מוטה למצב כמו שם-עצם רגיל. למשל, הנה הטייה של כינוי גוף-עצמי להיות המושא של המשפט,

       Istvan szereti magat
      
אישטבן אוהב את עצמו


אפשר להשתמש בכינוי-גוף עצמי במקום כינוי-גוף רגיל לצורך הדגשה. למשל,

       Én magam nem szeretem a télet
      
אני עצמי לא אוהב את החורף


ניתן להשתמש בכינוי-גוף עצמי כדי לבטא את המילה "לבד". למשל,

       Én otthon magamba vagyok
      
אני בבית לבד ( = אני בבית עם עצמי)


9.3 כינויי רמיזה


בכינויי הרמיזה נשתמש לציון ובחירה של שם-עצם ספציפי. כינוי הרמיזה נבחר בהתאם לכמות שם-העצם (יחיד או רבים) ובמידת ריחוקו מאיתנו (קרוב או רחוק). כינויי הרמיזה הם:

תחליף שם-עצם: כינויי רמיזה
מרחקיחידרבים
קרובez
זה
ezek
אלה
רחוקaz
ההוא
azok
ההם

טבלה 10: כינויי רמיזה


לדוגמה,

       Ez egy szép virág
      
זה פרח יפה

       Ezek szép virágok
      
אלה פרחים יפים

       Az egy szép virág
      
ההוא פרח יפה


נשים לב ש- az במשמעות של "ההוא" נכתב ונהגה בצורה זהה ל- az - "הא הידיעה" לפני שם-עצם המתחיל בתנועה.

הנה דוגמאות נוספות,

       Ez a virág szép
      
הפרח הזה יפה

       Ezek az arany virágok
      
הפרחים הזהובים האלה

       Azok a virágok szépek
      
הפרחים ההם יפים

       Ez a szép virág drága
      
הפרח היפה הזה יקר


כינוי הרמיזה אינו משמש להצגת בני-אדם. למשל, הנה משפטים שגויים ואחריהם משפט בצורתו הנכונה,

       Ez az Istvan
       Ö Istvan
      
זה הוא אישטבן


       Ezek a kedves emberek
       Ök kedves emberek
      
אלה הם אנשים נחמדים


כינוי הרמיזה יכול לקבל את אותן סיומות מצב כמו שם-עצם, רק שהעיצור z במילים ez/az נבלע (מושמט) אם הסיומת המתווספת מתחילה בעיצור ולרוב גורם להכפלת העיצור הראשון בסיומת המתווספת:

כינוי רמיזה
ezaz
ez זה az ההוא
ezt את זה azt את ההוא
ebbe לתוך זה abba בתוך ההוא
ebben בתוך זה abban בהוא
ebből מתוך זהabból מתוך ההוא
erre אל מעל פני זה arra מעל פני ההוא
ezen על פני זהazon על ההוא
erről ממעל פני זה arról מההוא
ehhez אל קרבת זה ahhoz אל ההוא
ennél בקרבת זה annél בההוא
ettől מקרבת זהattól מההוא
eddig עד לזה addig עד להוא
ennek בשביל זה annak בשביל ההוא
ekként כמו זהakként כמו ההוא
evvel עם זה
(ezzel)
avval עם ההוא
(azzal)
ezzé הפך לזהazzá הפך להוא
ezért בגלל זה azért בגלל ההוא
ekkor בזמן זהakkor בזמן ההוא

טבלה 11- הטיית כינויי רמיזה


10 יחיד / רבים


הטיית שורש שם-עצם יכולה לכלול עד חמש סיומות:

שורש + יחיד/רבים + גוף/שייכות + (שייכות חיצונית + יחיד/רבים) + מקרה


כאשר שם-העצם בצורת יחיד אין סיומת נוספת. סיומת מתווספת רק לצורת רבים. הסיומת המתווספת לצורת רבים תלויה עם העצמים הם משוייכים או לא:

הטית שם-עצם לצורת רבים
לא משויך

שורש שם העצם הוא מסוג 'שורש מנמיך' (נלמד על מושג זה בהמשך)
שורש שם העצם מסתיים בתנועה
-ok
-ak
-k
משויך
שורש שם העצם מסתיים בתנועה אחרת מ- i
שורש שם העצם מסתיים בתנועה i
שורש שם העצם מסתיים באחד העיצורים: ty, gy, ny, j, ly, m, h או שייך לקבוצת 'שורשים משתנים'*
-i
-jai
-ai

(*) בנוסף קיימים גם חריגים רבים המשתייכים לקבוצת הטיה זו מעבר לחוקיות הרשומה.

טבלה 12- שם-עצם: צורת רבים


דוגמאות להטיית עצמים לצורת רבים כשהם לא משוייכים:

       Házok újok
      
בתים חדשים

       Ezek a virágok pirosok
      
הפרחים האלה אדומים

       Ezek a kertek szépek
      
הגינות האלה יפות

       Azok a macskák chúnyak
      
החתולים האלו מכוערים


הערה: נשים-לב שגם שמות התואר המלווים את שמות-העצם הוטו לצורת רבים.

ודוגמאות להטיית עצם בצורת רבים כאשר הם משוייכים לגוף שלישי יחיד (בכוונה שייכנו לגוף שלישי יחיד לו הטיית הגוף ריקה, כפי שנלמד בהמשך):

       Az ő házjai újok
      
הבתים שלו חדשים

       Az ő viragjai pirosok
      
הפרחים שלה אדומים

       Az ő kertjei szépek
      
הגינות שלו יפות

       Az ő macskai chúnyák
      
החתולים שלה מכוערים


11 שייכות

11.1 סיומת שייכות


שם-עצם יחיד

כדי לבטא שייכות לשם-עצם נוסיף לשם-העצם סיומת מיוחדת, זוהי סיומת השייכות.

למשל, הנה הדוגמאות הבאות,

       barátom
      
חברי = חבר שלי

       napom
      
יומי = יום שלי


גם בבחירת סיומת השייכות יש לבחור את הסיומת המתאימה לפי כללי הרמוניה צלילית.

למשל, הנה הדוגמאות הבאות,

       könyvem
      
ספרי = ספר שלי

       fejem
      
ראשי = ראש שלי

       övem
      
חגורתי = חגורה שלי


סיומת השייכות מתאימה לפי גוף בעל השייכות. וכו'.

למשל, הנה הדוגמאות הבאות,

       könyved
      
ספרך = ספר שלך

       fejuk
      
ראשיכם = ראשים שלכם

       övja
      
חגורתו = חגורה שלו


וישנם גם כללים חריגים, למשל,

       házam
      
ביתי = בית שלי

       kutyám
      
כלבי = כלב שלי


המילה haz היא מסוג שורש מנמיך. שורש מנמיך הוא שורש שדורש הנמכה של התנועה של הסיומת המצטרפת אליו כדי שזו תתאים לו מבחינת הרמוניה צלילית. במקרה של המילה haz הסיומת שיש להוסיף היא הסיומת om. מכיוון שהשורש הוא מסוג שורש מנמיך נחליף את התנועה o בתנועה a הנמוכה יותר.

המילה kutya היא גם מסוג שורש מנמיך ואף מסתיימת בתנועה a. לכן, כאשר נרצה לצרף אליה את הסיומת om, נחליף את התנועה o בתנועה a. אך במקום סתם להצמיד שתי תנועות של a אחת אחרי השניה, נאריך את התנועה a הקיימת לתנועה אחת ארוכה של á.

לא נלמד כאן את רשימת השורשים המנמיכים רק נציין שיש קבוצת שורשים כזו.

להלן הטבלה המכילה את סיומות השייכות לפי גוף בעל שם-העצם, לפי הרמוניה צלילית ולפי כללים שונים אחרים:

הטית שם-עצם יחיד לפי שייכות
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
-om
-am1
-m2
-od
-am1
-d2
-ja
-a3
-unk
-nk2
-ot(o/e/o)k
-am1
-tok2

-juk
-uk3
(1) שורש שם העצם הוא מסוג 'שורש מנמיך'
(2) שורש שם העצם מסתיים בתנועה
(3) שורש המסתיים באחד העיצורים: ty, gy, ny, j, ly, m, h. או שייך לקבוצת 'שורשים משתנים'*
(*) בנוסף קיימים גם חריגים רבים המשתייכים לקבוצת הטיה זו מעבר לחוקיות הרשומה

טבלה 13- שם-עצם: הטיית שייכות, שם-עצם יחיד


בהונגרית מופיעה במשפט כפילות של שייכות שם-העצם. לא רק שם-העצם מקבל את סיומת השייכות המתאימה לפי גוף בעל השייכות, אלא גם מילת-הגוף של בעל שם-העצם תקדים את שם-העצם.

למשל,

       Ez az én barátom
      
זה חברי

       Ez az én könyvem
      
זה ספרי

       Ez az ő barátja
      
זה חברו

       Ez az ő könyve
      
זה ספרו

       Ez a mi barátunk
      
זה חברנו


אם ידוע שמו של בעל שם-העצם, אז ניתן להשתמש בו במקום מילת הגוף. למשל,

       Ez az Istvan kutyaja
      
זה כלבו של אישטבן

       Ez az Margit könyve
      
זה ספרה של מרגיט

       Ez a fiú iskolaja
      
זה בית-הספר של הבן


מכיוון שגוף בעל השייכות על שם-העצם ידוע כבר מבחירת סיומת הטיית השייכות אז ניתן לקצר ולוותר על הוספת מילת הגוף.

למשל במקום המשפט הבא -

       Ő szereti az ő macskaja
      
היא אוהבת את חתולה.


ניתן לכתוב במקוצר –

       Ő szereti a macskaja
      
היא אוהבת את חתולה.


כשרוצים להדגיש במיוחד שמדובר בשם-עצם השייך למישהו נשתמש במקום במילת הגוף במילה saját שמשמעותה פרטי/אישי. למשל,

       Ő szereti a saját macskaja
      
היא אוהבת את חתולה הפרטי.


כלומר זהו החתול הפרטי שלה השייך רק לה, ולא למשל סתם חתול השייך למשפחתה ושייך באופן פרטי לאחותה, למשל.

שם-עצם רבים

קודם כל נזכיר באופן כללי שהטיית שם-עצם לא משוייך נעשית על-ידי הוספת אחת מהסיומות:

-(o/e/ö/a)k

זאת לפי הכללים שנלמדו בפרק על הטיית יחיד/רבים.

לשם עצם משוייך קיימות סיומות אחרות. נרענן כאן את עיקרי הכללים עבור סיומת רבים לשם-עצם משוייך.

כאשר שורש שם העצם מסתיים ב-

   • תנועה אחרת מ- i נוסיף את הסיומת i-
   • תנועה i נוסיף את הסיומת jai/jei-
   • אחד העיצורים: ty, gy, ny, j, ly, m, h * נוסיף את הסיומת ai/ei-
   (*) קיימים מקרים נוספים

לאחר הוספת סיומת הרבים לשם-העצם המשוייך יש להוסיף גם את סיומת גוף השייכות. להלן טבלה המכילה את סיומות השייכות לפי גוף במקרה של שם-עצם ברבים:

הטית שם-עצם רבים לפי שייכות
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
-m-d--nk-tok-k

טבלה 14- שם-עצם: הטיית שייכות, שם-עצם רבים


נקל לראות שבשיוך מספר עצמים בחירת סיומת הגוף קלה ביותר.

הנה מספר משפטים לדוגמה,

       Hol vannak a rágógumijaim?
      
איפה (ישנם) המסטיקים שלי?

       A rágógumijaid itt vannak
      
המסטיקים שלך כאן (ישנם)

       A rágógumijai ott vannak
      
המסטיקים שלו שם (ישנם)

       A rágógumijaink olcsók
      
המסטיקים שלנו זולים

       A rágógumijaitok drágak
      
המסטיקים שלכם יקרים

       Hol vannak a rágógumijaik?
      
איפה (ישנם) המסטיקים שלהם?


11.2 סיומת שייכות חיצונית


הנה טבלה המסכמת את הסיומת המתווספת לבעליו של שם-העצם כשהוא משוייך בעצמו:

הטית שם-עצם לשייכות חיצונית
é- (צורת יחיד)
éi- (צורת רבים)

טבלה 15- שם-עצם: הטיית שייכות חיצונית


11.3 מילות שייכות


דרך נוספת לציין בעלות על שם-עצם היא בעזרת מילות שייכות.

סוג אחד של מילות שייכות הן המילים: שלי, שלך, שלו וכו'. לדוגמה, הנה מספר משפטים המשתמשים במילות שייכות אלו,

       Ez az én könyvem. Ez a könyv az ényem
      
זה ספרי. הספר הזה שלי.

       Ez az én könyvem és a másik könyv a tied
      
זה ספרי והספר האחר שלך

       Ez az én kutyám és a másik kutya a tietek
      
זה כלבי והכלב האחר שלכם

       A másik kutya a mienk
      
הכלב האחר (הוא) שלנו


סוג מילת שייכות זו חוסכת את הזכרת שם-העצם עצמו בהנחה שהוא הוזכר כבר קודם לכן.

לדוגמה,

במקום חזרה על שם-העצם פעמיים כמו במשפט הבא –

       Ez a könyv erdekes és ez az én könyvem
      
זה ספר מעניין והוא ספרי


ניתן להחליף את שם-העצם בהופעתו השניה במילת שייכות –

       Ez a könyv erdekes és ez az ényem
      
זה ספר מעניין והוא שלי


במקרים בהם נרצה להדגיש את שם-העצם שעליו הבעלות נעדיף את מבנה המשפט הראשון בו יש חזרה על שם-העצם.

הנה הטבלה המכילה את כל סוג מילות השייכות מהסוג הראשון על כל הטיותיהן לפי גוף בעל השייכות:

מילות שייכות
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
enyém
שלי
tied / öné
שלך
övé
שלו
mienk
שלנו
tietek / önöké
שלכם
övék
שלהם

טבלה 16: מילות שייכות, סוג ראשון


נשים לב שעבור גוף שני יחיד/רבים קיימת צורת פנייה חברית וצורת פנייה מנומסת.

סוג שני ואחר של מילות שייכות הן המילים: לי, לך, לו וכו'. מילות שייכות אלו תופענה יחד עם המילים יש/אין. במשפטים אלו יש להוסיף גם את סיומת השייכות לשם-העצם. לדוגמה, הנה מספר משפטים המשתמשים במילות השייכות, שלי, שלך, שלו וכו',

       Van nekem egy könyvem
      
יש לי ספר (שלי) אחד

       Van neked egy könyved
      
יש לך ספר (שלך) אחד

       Van neki egy könyve
      
יש לו ספר (שלו) אחד

       Van nekünk egy könyvunk
      
יש לנו ספר (שלנו) אחד

       Van nektek egy könyvetek
      
יש לכם ספר (שלכם) אחד

       Van nekik egy könyvuk
      
יש להם ספר (שלהם) אחד


הנה הטבלה המכילה את סוג מילות השייכות השני על כל הטיותיהן לפי גוף בעל השייכות:

מילות שייכות
יחידרבים-
IIIIIIIIIIII
nekem
לי
neked
לך
neki
לו
nekünk
לנו
nektek
לכם
nekik
להם
akinek
להוא ש..

טבלה 17: מילות שייכות, סוג שני


במשפטים האחרונים שהובאו הדגש בכל משפט הוא על העובדה שיש יותר מאשר למי יש. אם חשובה יותר העובדה למי יש נחליף את סדר הופעת שתי המילים הראשונות כך שמילת השייכות תופיע ראשונה. הנה כך,

       Nekem van egy könyvem
      
יש לי ספר (שלי) אחד

       Neked van egy könyved
      
יש לך ספר (שלך) אחד

       Neki van egy könyve
      
יש לו ספר (שלו) אחד

       Én látom azt az embert
       akinek fekete a cipőjei
      
אני רואה את האיש שהנעליים

      
(=שם-עצם בצורת רבים) שלו שחורות


כפי שציינו ניתן גם להשתמש במילת השלילה nincs שמשמעותה אין. למשל,

       Nekem nincs könyvem
      
אין לי ספר (שלי)


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]