נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ב: הפועל16 סיומות מיוחדות לפעלים


בנוסף לסיומות ההטייה של הפועל לזמנים ולמצבים השונים שהכרנו עד כה קיימות סיומות נוספות שבעזרתן ניתן להטות את הפועל. בפרק זה נלמד את הסיומות הנוספות הללו.

16.1 פעולה המתרחשת בזמן פעולה אחרת


כאשר רוצים לתאר פעולה המתרחשת בזמן פעולה אחרת נצרף לשורש הפועל את הסיומת va/-ve-.

לדוגמה,

       Ő sírva visszajöt a bankból
      
הוא חזר בוכה מהבנק

       Én dühösve vagyok
      
אני כועס ( = אני ישני בכעס)


הטיית שורש פועל כפעולה המתרחשת במקביל לפעולה אחרת
va- (לכל הפעלים)

16.2 סיומת הרשאה


כאשר רוצים לציין מתן הרשאה לפעולה נצרף לשורש הפועל את הסיומת hat/-het-.

לדוגמה,

       Én dolgozhatok?
      
אני רשאי לעבוד?

       Tik leülhetek
      
אתם רשאים לשבת


פועל עם סיומת הרשאה
סוג סיומתקבוצת מילים
hat/-het-כל המילים, למעט:
(להיות)
van » lehet
(לבוא)
jön » jöhet
(לאכול)
eszik » ehet
(לקחת)
vesz » vehet
(ללכת)
megy » mehet
(להאמין)
hisz » hihet
(לשאת)
visz » vihet
(לעשות)
tesz » tehet
(לשתות)
iszik » ihat

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן גוף וכו'. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

נשתמש בסיומת זו גם כדי להביע אי-וודאות, חוסר ידיעה ואו חוסר ביטחון בנכונות של דבר מה.
לדוגמה,

       Ez jó ötlet lehet
      
זה יכול להיות רעיון טוב

       Ki jöhet?
      
מי יכול לבוא?


בצירוף עם הטיית זמן מותנה הווה נקבל צורת בקשה מאוד נימוסית.

לדוגמה,

       Én Bemehetek?
      
אני רשאי להיכנס? – בקשה נימוסית

       Én Bemehetnek?
      
אפשר ואני רשאי להיכנס? –

      
שימוש בהטיית זמן מותנה, בקשה נימוסית מאוד


ועוד דוגמה,

       Én olvashatam a könyvet?
      
אני רשאי לקרוא את הספר? – בקשה נימוסית

       Én olvashatnam a könyvet?
      
אפשר ואני רשאי לקרוא את הספר? –

      
שימוש בהטיית זמן מותנה, בקשה נימוסית מאוד


ואפשר להיות מנומס גם אחרת ולפתוח ב- "האם ברשותכם...". למשל,

       Ha megengetetik, én olvashatam a könyvet?
      
האם ברשותכם, אני רשאי לקרוא את הספר? –

      
בקשה נימוסית


בצירוף עם הטיית זמן מותנה עבר נקבל משמעות של פעולה שהייתה יכולה להתבצע, אבל לא התבצעה.

לדוגמה,

       Megvehettük volna ezt a házat
      
היינו יכולים לקנות את הבית הזה

       Tanulhatott volna velem együtt magyarul
      
היא יכלה ללמוד הונגרית ביחד איתי


בצירוף עם הטיית פועל-עזר הווה נקבל תואר-השם המתאר תכונה חיובית.

לדוגמה,

       Ez a könyv olvasható
      
הספר הזה קריא

       A víz iható
      
המים (ראויים) לשתייה


בצירוף עם הסיומת atlan/-etlen- נקבל תואר-השם המתאר תכונה שלילית.

לדוגמה,

       Ez a könyv olvashatatlan
      
הספר הזה לא קריא

       Ez a víz ihatatlan
      
המים האלה לא (ראויים) לשתייה


16.3 סיומת סיבתית


כאשר רוצים לתאר פעולה המבוצעת מסיבה מסוימת או למען מטרה מסוימת נצרף לשורש הפועל את הסיומת at/-et- או את הסיומת tat/-tet- .

לדוגמה,

       Váratnak minket
      
הם ממתינים לנו

       Olvastatta a könyvet
      
הוא קרא את הספר בשבילי


פועל עם סיומת סיבתית
סוג סיומתקבוצת מילים
at/-et-לשורש המכיל תנועה אחת בלבד או שורש המסתיים בעיצור + t*
tat/-tet-לשורש המכיל יותר מתנועה אחת או שורש המסתיים בתנועה + t*
(*) קיימת רשימה של פעלים חריגים שלא מצייתים לחוקים הנ"ל

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן וגוף. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

ניתן להוסיף, למשל, לשורש החדש את סיומת ההרשאה. אז נקבל רק היתכנות של בקשה ממישהו לבצע את הפעולה.

לדוגמה,

       Lehet hogy emberek várathatnak minket
      
יכול להיות שיש אנשים הממתינים לנו

       Lehet hogy kértem valakit küldethete
       a levelet
      
יכול להיות שביקשתי ממישהו שישלח את המכתב

       Ő küldethete a levelet
      
יכול להיות שהוא שלח את המכתב


16.4 סיומת תדירות


כאשר רוצים לתאר פעולה שנעשית תדיר או פעולה שנעשית למשך זמן מה נצרף לשורש הפועל את הסיומת ogat/-eget/-öget- או gat/-get-.

לדוגמה,

       Ülögetett
      
הם ישבו לזמן מה

       Olvasgatok
      
אני קורא מידי פעם


פועל עם סיומת תדירות
סוג סיומתקבוצת מילים
ogat-שורש המכיל תנועה אחת בלבד*
gat-שורש המכיל יותר מתנועה אחת
(*) קיימת רשימה של פעלים חריגים שלא מצייתים לחוק זה

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן/מצב, גוף/מספר וכו'. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

לפעמים הוספת סיומת תדירות לשורש הפועל גורמת לשינוי במשמעות הפועל.

לדוגמה,

       Kér
      
הוא מבקש – השורש במשמעות רגילה

       Kéreget
      
הוא מתחנן לנדבה – השורש במשמעות חדשה:

      
הוא מבקש שוב ושוב או לזמן ממושך,

      
כלומר מתחנן

       Lat
      
הוא רואה – השורש במשמעות רגילה

       Látogat
      
הוא מבקר/צופה קבוע – השורש במשמעות חדשה:

      
הוא רואה לזמן ממושך,

      
כלומר מבקר או צופה קבוע

       Hall
      
הוא שומע – השורש במשמעות רגילה

       Hallgat
      
הוא שותק – השורש במשמעות חדשה: הוא שותק


16.5 התחיליות meg- וְ- el-


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]