נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ג: חלקי הדיבר18 תואר-השם


תואר-השם (המכונה בעברית גם שם-תואר) כשמו כן הוא. הוא בא לתאר את שם-העצם או את כינוי שם-העצם אותו הוא מלווה. בעברית מוטה תואר-השם לצורת יחיד/רבים ולצורת זכר/נקבה כך שיתאים לשם-העצם או לכינוי שם-העצם אותו הוא מלווה. בהונגרית אין מטים את תואר-השם והוא שומר על צורה אחת ויחידה ללא קשר לצורת יחיד/רבים או זכר/נקבה של שם-העצם או כינוי שם-העצם אותו הוא מלווה.

לדוגמה,

       Egy alacsony asztal
      
שולחן נמוך

       Egy okos fiú
      
ילד חכם

       Nehány alacsony asztalok
      
כמה שולחנות נמוכים (מתוך קבוצת שולחנות)

       Néhány okos fiúk
      
כמה ילדים חכמים (מתוך קבוצת ילדים)

       Egy okos kislány
      
ילדה חכמה

       Sok okos kislányok
      
הרבה ילדות חכמות


בכל המקרים שלעיל תואר-השם המלווה את שם-העצם הוא מילת לוואי שניתן להשמיטה מהמשפט ועדיין יהיה המשפט נכון תחבירית ובעל משמעות. כשתואר-השם הוא לוואי הוא מקדים את שם-העצם אותו הוא מלווה, כמו בדוגמאות שראינו קודם וב-

       Egy szép virág
      
פרח יפה


ונזכיר שוב שהוא לא יקבל סיומת רבים,

       Szép virágok
      
פרחים יפים


ישנם מקרים בהם תואר-השם לא יהיה מילת לוואי במשפט. במקרים אלו יופיע תואר-השם אחרי שם-העצם אותו הוא מתאר,

       Ez a virág szép
      
הפרח הזה יפה


וגם יקבל עליו סיומת רבים,

       Ezek a virágok szépek
      
הפרחים האלו יפים


חוקיות בחירת תצורת סיומת הרבים לתואר-השם דומה מאוד לבחירת הסיומת לשם-העצם. לא נתעכב כאן על ההבדלים בין השניים.

הערה: כאשר רוצים להדגיש את התכונה המתארת את שם-העצם על פני שם-העצם עצמו היא תקדים אותו ותופיע לפניו. כאשר שם-העצם יותר חשוב הוא יקדים את התכונה המתארת אותו.

למשל, הנה משפטים בהם חשוב שם-העצם עצמו,

       Ezek a virágok pirosok
      
אלה הפרחים אדומים

       Ezek a kertek szépek
      
אלה הגינות יפות

       Azok a macskák chúnyák
      
אלו החתולים מכוערים


והנה אותם המשפטים כאשר הדגש הפעם הוא על התכונה המתארת כל שם-עצם,

       Ezek piros virágok
      
אלה אדומים הפרחים

       Ezek szép kertek
      
אלה יפות הגינות

       Azok chúnya macskák
      
אלו מכוערים החתולים


18.1 תואר-השם אחרי פועל


כפי שראינו בדוגמאות הקודמות תואר-השם בא כדי לתאר את שם-העצם (או את כינוי שם-העצם) ויכול להופיע במשפט לפניו או אחריו. ישנם מקרים אחרים בהם מצטרף תואר-השם אל הפועל במשפט. גם במקרה זה תואר-השם אינו מילת לוואי ולא ניתן להשמיטו מהמשפט. נבהיר שגם במקרים אלו הוא יתאר תואר-השם את שם-העצם ולא את הפועל.

לדוגמה,

       Ez a doboz hallatszik üresnek
      
הקופסא הזאת נשמעת ריקה

       Az asztal pisztosnak látszik
      
השולחן נראה מלוכלך


18.2 תואר-השם כשם-עצם


תואר-השם מספק מידע נוסף על שם-העצם (או כינוי שם-העצם) אותו הוא מלווה. מסיבה זו נוכל גם להשתמש בתואר-השם כתחליף לשם-העצם. כלומר, תואר-השם יוחלף להחליף בעצמו את שם-העצם אותו הוא בא לתאר.

ראשית נחזור ונביא דוגמא למשפט המכיל תואר-שם המלווה שם-עצם.

לדוגמה,

       Egy szép virág
      
פרח אדום (אחד)

       Szép virágok
      
פרחים אדומים


ועוד דוגמה,

       Egy piros virág
      
פרח אדום (אחד)

       Piros virágok
      
פרחים אדומים


כעת, נבחן דוגמה בה משמש תואר-השם כתחליף לשם-עצם. במקרה זה יקבל תואר-השם את כל הסיומות שהיה מקבל שם-העצם, כולל סיומת רבים.

לדוגמה,

       Melyik virágot szép? A piros
      
איזה פרח יפה? האדום.

       Melyik virágotok szép? A pirosok
      
אילו פרחים יפים? האדומים.


בדוגמה האחרונה מופיע תואר-השם במשפט השאלה בצורת יחיד, על אף ששם-העצם אותו הוא מתאר הוא בצורת רבים. במשפט התשובה משמש תואר-השם כתחליף לשם-העצם ולכן הוא יקבל את סיומת הרבים של שם-העצם אותו הוא מתאר וגם מחליף.

והנה דוגמה נוספת,

       Látuk a piros és a sárga virágotokat.
       Én szeretm a pirosokat
      
ראינו פרחים אדומים וצהובים.

      
אני אהבתי את האדומים.


בדוגמה שלעיל, המילה אדומים המודגשת משמשת כתחליף לשם-העצם המקורי – הפרחים והיא מקבלת על עצמה את כל הסיומות ששם-העצם היה מקבל לו היה מופיע במשפט.

18.3 הטיית השוואה לתואר-השם


לרוב תארי-השם ניתן להוסיף סיומת המבטאת השוואה של “יותר” או של “הכי”.

לדוגמה,

       A kutya hűségesebb, mint a macska
      
הכלב נאמן יותר מהחתול

       A kutyam legokosabb
      
הכלב שלי הכי חכם


הטיית השוואה לתואר-השם
יותר
abb/-ebb-
bb- (שם התואר מסתיים בתנועה. הערה: אם התנועה האחרונה היא a/-e- אז היא תוארך ל- á/-é-)
הכי
בנוסף לסיומת של יותר (abb/-ebb/-bb-) תתווסף התחילית -leg.
הערה: קיימים חריגים בהם תואר-השם משתנה מעבר לחוקיות המצוינת כאן.

טבלה 29: הטיית השוואה לתואר-השם


לדוגמה,

       A sárga virágok olcsóbbak, de
       legchúnyábbak is
      
הפרחים הצהובים יותר זולים, אבל

      
גם הכי מכוערים


להלן רשימת תארי-שם עם הטיה השוואתית חריגה:

הטיית השוואה לתואר-השם (קבוצת חריגים)
שם תואריותרהכי
alsó (בגובה נמוך)alsóbblegalsó
bátor (אמיץ)bátrabblegbátrabb
belső (פנימי)belsőbblegbelső
bő (משוחרר)bővebblegbővebb
derék (הגון)derekabblegderekabb
felső (גבוה)felsőbblegfelső
hosszú (ארוך)hosszabbleghosszabb
hű (נאמן)hűbbleghűbb
jó (טוב)jobblegjobb
kevés (מעט)kevesebblegkevesebb
kicsi (קטן)kicsebblegkicsebb
könnyű (קל)könnyebblegkönnyebb
külső (חיצוני)külsőbblegkülső
nehéz (קשה, כבד)nehezebblegnehezebb
sok (הרבה)többlegtöbb
szélső (בצד)szélsőbblegszélső
szép (יפה)szebblegszebb

הנה מספר דוגמאות לשימוש במילים החריגות,

       Ez a fiú legbátrabb
      
הילד הזה הכי אמיץ

       Mamo többet olvasok
      
קראתי הרבה יותר היום

       Ezek a fak a legszébbek
      
העצים האלה הכי יפים

       Ha vannak példak magyarul tanulni
       könnyebben
      
אם יש דוגמאות קל יותר ללמוד הונגרית


19 תואר-הפועל


תואר-הפועל בא לתאר את הפועל. תואר-הפועל יכול לתאר את הפעולה מבחינת אופייה, מיקומה וזמן התרחשותה.

לדוגמה,

       Én gyorsan olvasok, de lassan írok
      
אני קורא מהר (=במהירות),

      
אבל כותב לאט (=באיטיות)


       Ő ritkán olvas
      
הוא קורא לעיתים רחוקות


תואר-הפועל נוצר לרוב על-ידי הוספת הסיומת an , -en- או n- לתואר-השם, אך לא רק. הנה טבלה המראה את הסיומות האפשריות ליצירת תואר-הפועל.

הטיות לתואר-הפועל
הטייהשימוש ומשמעות
(a/e)n-
כאשר השורש מסתיים ב- a/e לא מוסיפים את התנועה a/e, במקום זאת מאריכים את התנועה האחרונה ל- á/é
הסיומת הנפוצה
on-סיומת פחות נפוצה
ul/-ül-
כאשר השורש מסתיים ב- a/e מאריכים את התנועה ל- á/é
סיומת המצורפת בעיקר לתארי-שם המסתיימים ב- a)tlan/-(e)tlen)-
(סיומת המקנה לשם-תואר משמעות של חסר/העדר)
lag/-leg-מופיעה לרוב בשורשים המסתיימים ב -i
(ként/-képp(en-מהווה תחליף למילה כְּמוֹ או למילית כְּ-

טבלה 30: הטיות ליצירת תואר-הפועל


הנה מספר דוגמאות,

       Kedvesen feletak nekem
      
הם ענו לי בצורה נחמדה

       Szabadon repül a madár
      
הציפור עפה בחופשיות

       Erőtlenul másztak
      
הם טיפסו בחוסר כוח

       Mindenképpen, fogunk várni
      
בכל מקרה, נחכה


19.1 הטיית השוואה לתואר-הפועל


20 מילות חיבור


קיימת רשימת מילות חיבור נפוצות בהן ניתן להשתמש כדי לחבר משפטים קצרים למשפט אחד באורך סביר.

לדוגמה, הנה שני משפטים קצרים ולאחריהן משפט אחד באורך סביר המחבר את שניהם:

       Bejöttem a házba
      
נכנסתי הביתה

       Bekapcsoltam a tévét
      
הדלקתי את הטלוויזיה

       Bejöttem a házba és bekapcsoltam a tévét
      
נכנסתי הביתה והדלקתי את הטלוויזיה


ודוגמה נוספת,

       Megérkeztem a munkaba
      
אני הגעתי לעבודה

       Ő nem ott volt
      
היא לא הייתה שם

       Megérkeztem a munkaba, de ő nem ott volt
      
אני הגעתי לעבודה, אבל היא לא הייתה שם


בחלק של אוצר המילים של פרק זה נמצאת רשימה חלקית הכוללת הרבה מילות חיבור נפוצות.

21 סיומות נפוצות


בשפה ההונגרית קיימת רשימה של סיומות שניתן להוסיף לשם-עצם, לפועל, לתואר-השם וכו' כדי ליצור שם-עצם, פועל, תואר-שם וכו' חדשים.

להלן טבלה המרכזת את הסיומות הנפוצות ביותר כשהם מסודרים לפי סוג המילה המקורית:

סיומות לבניית מילים חדשות
הסיומתהמשמעותדוגמאות
הטיית פועל
-ás/-és הופך פועל לשם-פעולה המגדיר את מהות הפעולה elad (מוכר) » eladás (מכירה)
vásárol (קונה) » vásárlás (קנייה)
aláír (חותם) » aláírás (חתימה)
tanul (לומד) » tanulás (למידה)
találkozik (פוגש) » találkozás (פגישה)
ábrázol (מתאר) » ábrázolás (תיאור)
kér (מבקש) » kérés (בקשה)
vezet (מוביל) » vezetés (הובלה)
egyetért (מסכים עם) » egyetért (הרמוניה)
Bevonásják az eladásat = הם בטלו את המכירה
Látom az aláírásat = ראיתי את החתימה
Írja a kéréset = כתוב את הבקשה!
-ott/ett/ött
-t
משנה פועל בבניין פעיל לפועל בבניין סביל (דוגמת נִפְעַל, פָּעוּל או מוּפְעַל) או לתואר-פועל izgat (מתרגש) » izgatott (מרוגש, בהתרגשות)
tör (שובר) » törött (שבור)
-at/-et
או
-(o)mány/-(e)mény
או
-vány/-vény
הופך פועל לשם-עצם שהוא תוצאה של הפעולה gondol (חושב) » gondolat (מחשבה)
gyűjt (אוסף) » gyűjtet (אוסף של משהו)
dönt (מחליט) » döntet (החלטה)

tud (יודע) » tudomány (מדע)
fest (מצייר) » festmény (ציור)
süt (אופה) » sütemény (מאפה, עוגה)
gyűjt (אוסף) » gyűjtemény (אוסף <של משהו>)
-alom/-elem הופך פועל מוחשי לשם-עצם מופשט ír (כותב) » irodalom (ספרות)
-va/-ve הופך פועל לתואר-הפועל mosolyog (מחייך) » mosolyogva (מחוייך)
הטיית שם-עצם
-ság/-ség הופך שם-עצם או תואר-שם לשם-עצם אחר barát (חבר) » barátság (חברות)
boldog (שמח) » boldogság (שמחה, אושר)
gyakori (תדיר) » gyakoriság (תדירות)
gyakoriság (חלש) » gyengeség (חולשה)
testvéri (אחי) » testvériség (אחווה)
zöld (ירוק) » zöldség (ירק)
-(*)s
הוספת או הארכת תנועה קיימת*
הופך שם-עצם לשם-עצם חדש (לרוב שם של מקצוע) munka (עבודה) » munkás (עובד/פועל)
ipar (מלאכה) » iparos (בעל-מלאכה)
posta (דואר) » postás (דוור)
asztal (שולחן) » asztalos (נגר)
óra (שעון) » órás (שען)
-(a)tlan/
-(e)tlen
מעניק משמעות הפוכה/חסרה לשם-עצם szokás (רגיל, שגרתי) » szokatlan (בלתי-רגיל)
változat (שינוי) » változatlan (ללא שינוי)
függ (תלוי) » független (עצמאי)
ismer (מוכר/ידוע) » ismeretlen (לא מוכר/ידוע)
lehet (אפשרי) » lehetetlen (בלתי אפשרי)
szerencse (מזל) » szerencsétlen (חסר מזל)
-i מעניק שייכות לשם-עצם, שם-העצם שיצטרף אליו יהיה שייך לשם-עצם זה Budapest (בודפשט) » Budapesti (של בודפשט)
nyár (קייץ) » nyári (קייצי)
asztal (שולחן) » asztali (שולחני)
-ol/el/öl
-l
הופך שם-עצם לפועל העושה בו שימוש szag (ריח) » szagol (מריח)
igaz (אמת) » igazol (מאשר, מאמת)
tolmács (פרשן) » tolmácsol (מפרש)
ebéd (ארוחת צהריים/ערב) » ebédel (סועד ארוחה)
-asz(ik)/
-esz(ik)
הופך שם-עצם לפועל במשמעות של איסוף bánya (מכרה) » bányászik (כורה מחצב)
halász (דייג) » halászik דג))
-ít הופך שם-עצם לפועל במשמעות של לשנות משהו במשמעות שם-העצם szép (יפה) » szépít (מייפה)
kész (מוכן) » készít (מתכונן)
bizony (בטוח <במשהו>) » bizonyít (מוכיח)
biztos (בטח) » biztosít (מבטיח)
teljes (מלא) » teljesít (ממלא)
elvesz (אבוד) » elveszít (מאבד)
egyes (בודד, אחד) » egyesít (מאחד)
ideges (לא רגוע) » idegesít (מעצבן)
-ul/-ül הופך שם-עצם לפועל המתאר שינוי שמשמעותו היא משמעות שם-העצם magyar (הונגרי) » magyarul (הונגרית)

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]