נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ד: מבנה משפטים שונים28 משפטי השוואה


28.1 יותר מ-


משפטי השוואה עם שימוש במילה mint ('מאשר' או בקיצור במילית 'מ-').

לדוגמה,

       Én okosabb vagyok, mint a tanár úr
      
אני חכם יותר מאשר המורה


       A barátom szebb, mint én
      
חבר שלי יפה יותר ממני


אם שם העצם אחרי המילה mint נמצא במצב nominative אז ניתן במקום המילה mint לצרף לשם-העצם את הסיומת nál/-nél-. לדוגמה,

       Én okosabb vagyok a tanárnál
      
אני חכם יותר מאשר המורה


28.2 יותר ויותר (או פחות ופחות)


ציון יותר יותר (או פחות ופחות) במשפט נעשה ע"י שימוש במילה egyre.

לדוגמה,

       Minden nap egyre több olvasok
      
כל יום אני קורא הרבה יותר ויותר


       Az üzemanyag egyre olcsóbb
      
הדלק יותר ויותר יקר


       Én egyre okosabb leszek
      
אני נעשה יותר ויותר חכם


       Egyre kevesebbet tévedésel
      
אתה טועה פחות ופחות


28.3 ככל שיותר ... יותר ...


בעזרת המילים minél ו- annál נקבל שני חלקי השוואה כשאחד הוא הגורם המאיץ את השני.

לדוגמה,

       Minél tanulok, annál jobban értek
      
ככל שאני לומד יותר אני מבין טוב יותר


       Minél olvasol, annál okosabb leszel
      
ככל שאתה קורא יותר אתה הופך חכם יותר


29 פתגמים


נקנח את לימוד השפה הקשה הזו בכמה פניני שפה:

       Akinek táljak a sekeret
      
למי שדוחפים את עגלתו

      
(= שמו הולך לפניו)


       Egy fecske nem csinál nyárat
      
סנונית אחת לא עושה את הקיץ

      
(= אדם אחד הוא חסר משמעות מול מערכת גדולה)


       Könyökömön jön ki
      
זה יוצא לי מהמרפק

      
(= זה קורה לי הרבה שזה משעמם אותי)


       Lesz ez megigy se!
      
זה לא יהיה כך!

      
(= זה יהיה עוד יותר גרוע!)


       Majd segre estem
      
כמעט ונפלתי על התחת

      
(= כל-כך הופתעתי)


       Meghaltam és vidéken vagyok eltemetve
      
אני מת וקבור בשדה הפתוח

      
(= אני עסוק מעל לראש)


       Nem esik messze az alma a fájától
      
התפוח לא נופל רחוק מהעץ שלו

      
(= הילדים דומים להוריהם)


       Türelem rózsát terem
      
מהסבלנות תצמח ורד

      
(= הסבלנות משתלמת)


       Úgy él mint marci hevesen
      
כמו מי שחי בהרים גבוהים

      
(= הוא חי חיים טובים)[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]