נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ד: מבנה משפטים שונים24 משפטי ציווי


מבנה משפט ציווי כבר נלמד בפרק הדן בהטיית הכוונה.

משפט ציווי נבנה מהוספת סיומת גוף לפועל מסוג הטיית הכוונה והשמת סימן קריאה בסוף המשפט. סיומת הגוף המתווספת נבחרת לפי גוף מקבל הציווי.

למשל,

       Gondoljál azon!
      
חשוב על זה!

       Vigyázz magadra!
      
השגח על עצמך!


עבור הפקודה הראשונה שלעיל, המשתמשת בגוף שלישי יחיד, ניתן להשתמש גם בצורה מקוצרת,

       Gondolj azon!
      
חשוב על זה!


ניתן לרכך את הפקודה ע"י הוספת מילת בקשה. למשל,

       Gondoljál azon, légy szíves!
      
חשוב על זה, בבקשה!


על משפטי ציווי בשלילה, כלומר איסור, נלמד בהמשך בפרק הדן במשפטי שלילה.

25 משפטי שלילה


25.1 משפט שלילה - רגיל


משפטי שלילה רגילים מתקבלים משימוש במילת השלילה nem, שמשמעה לא. מילת השלילה תופיע על פי רוב לפני המילה אותה היא באה לשלול. משפט השלילה עצמו ייפתח בחלק השלילה.

לדוגמה,

       Tegnap olvastam a könvyet
      
אתמול קראתי ספר

       Nem tegnap olvastam a könvyet
      
לא אתמול קראתי ספר (אלא ביום אחר...)

       Nem olvastam tegnap könvyet
      
לא קראתי אתמול ספר

       Nem könvyet olvastam tegnap
      
לא ספר קראתי אתמול (אלא משהו אחר...)


25.2 משפט שלילה - ציווי


גם משפט ציווי יכול להפוך למשפט שלילה. משפט מסוג זה הוא משפט איסור האוסר על ביצוע פעולה כלשהי. כדי להפוך את משפט הציווי לשלילה נוסיף לו בהתחלה את מילת השלילה ne, שמשמעה אַל (ולא את מילת השלילה nem, שמשמעה לא). למשל,

       Ne dolgozzatok gyorsan!
      
אל תעבדו מהר!

       Ne gondoljál azon!
      
אל תחשוב על זה!


26 משפטי שאלה


ישנם שני סוגים של משפטי שאלה. סוג אחד הוא משפטי שאלה פשוטים שהתשובה עליהם יכולה להיות חיווי קצר של כן, לא או אולי בלבד. סוג שני הוא משפטי שאלה הדורשים תשובה המגלה מידע נוסף.

משפט שאלה (מכל סוג שהוא) הוא משפט שבסופו יופיע סימן שאלה במקום נקודה.

לדוגמה,

       Születetted Magyarországba? Nem
      
האם נולדת בהונגריה? לא

       Szeretsz Magyarországba élni? Igen
      
האם אתה אוהב להתגורר (לחיות) בהונגריה? כן

       Eljönnek? Talán
      
האם הם באים/יבואו? אולי


ניתן, כמובן, גם לענות תשובה מלאה.

לדוגמה,

       Születetted Magyarországba?
       Igen, én Születettek Magyarországba
      
האם נולדת בהונגריה?

      
כן, אני נולדתי בהונגריה

       Szeretsz Magyarországba élni?
       Igen, én szeretek Magyarországba élni
      
האם אתה אוהב לגור (לחיות) בהונגריה?

      
כן, אני אוהב לגור בהונגריה

       Eljönnek? Igen, eljönnek
      
האם הם באים/יבואו? כן, הם באים/יבואו


סוג אחר של שאלות שגם עליהן התשובה היא פשוטה הן שאלות של בקשת הסכמה או רשות. שאלות מסוג זה ניתן לבנות בעזרת הטיית הכְוונה של הפועל וכבר נתקלנו בהן לראשונה בפרק הדן בנושא זה.

הנה מספר דוגמאות לשאלות מסוג זה,

       Mehetek most? Igen, Mehetsz
      
האם אני רשאי ללכת עכשיו? כן, אתה רשאי ללכת

       Menjünk? Igen
      
הנלך? כן


שאלות לגבי פעולה עתידית ישתמשו בפועל המוטה לזמן הווה,

       Eljön összejövetelhez? Igen, Eljön
      
האם היא באה/תבוא למסיבה? כן, היא באה/תבוא


ניתן גם לשאול שאלות מסוג שלילה. הנה מספר דוגמאות לשאלות מסוג זה,

       Te nem szeretsz engem? Igen, én szeretlek
      
אתה לא אוהב אותי? כן, אני כן אוהב אותך

       Nem tudál feleni a telefonra? Nem tudtam
      
לא יכולת לענות לטלפון? לא יכולתי

       Nem lehetet volna kedvesebbha melegebb lett volt volt? Igen, kedvesebb lett volna
      
האם זה לא היה נחמד אם היה יותר חם? כן, היה נחמד יותר


משפטי שאלה הדורשים בתשובתם גילוי מידע נוסף יכילו את אחת ממילות השאלה הבאות:

להלן רשימת מילות השאלה בהם נשתמש במשפטי שאלה מסוג זה:

מילות שאלה
מהmi
מתיmikor
ממתיmióta
עד מתיmeddig
עם מהmival
מה הסיבה (למה, מדוע)miért
איפה, היכןhol, hová
מאיפהhonnan
עד איפהmeddig
איזה (בחירה מתוך כמה...)melyik
איזה סוג/מיןmilyen
איזה סוג/צורהmiféle
איזה גודלmekkora
איזה (מתוך רצף)hányadik / hanyadik
מיki
כמה (ספיר)hány
כמה (בלתי-ספיר)mennyi
איך, כיצדhogy / hogyan

טבלה 32: מילות שאלה


לדוגמה,

       Mit chináld tegnap éjjel?
      
מה עשית אתמול בלילה?

       Mikor elalsztál?
      
מתי הלכת לישון?

       Mióta olvasol?
      
ממתי אתה קורא?

       Mival öntözöl?
      
עם מה אתה משקה?

       Miért nem tetszed ezt a könvyet?
      
למה אתה לא אוהב את הספר הזה?

       Hová voltál tegnap?
      
איפה היית אתמול?

       Honnan jöttél?
      
מאיפה הגעת?

       Melyik a könyvet olvastad?
      
איזה ספר קראת?

       Milyen a könyvet olvastad?
      
איזה ספר קראת?

       Miféle a könyvet olvastad?
      
איזה ספר קראת?

       Mekkora a könyvet olvastad?
      
איזה ספר קראת?

       Hányadik a könyvet olvastad?
      
איזה ספר קראת?

       Ki adotta neked ezt a könvyet?
      
מי נתן לך את הספר הזה?

       Hogyan magyarázad ezt?
      
איך אתה מסביר זאת?


נשים-לב שלמילת השאלה mi? (מה?) קיבלה עליה את סיומת ההטייה של מושא, t-, בשאלה הראשונה שלעיל. בנוסף,למילת זו צרפנו את סיומות שונות כדי לקבל את ההטיות: מתי? (= מה הזמן?), למה? (מה הסיבה) וכו'.

גם את מילת השאלה ki? (מי?) שימושי מאוד להטות כמו שם-עצם. למשל,

       Kit tanítad magyarul?
      
את מי אתה מלמד הונגרית?

       Kihoz adottad ezt a könvyet?
      
למי נתת את הספר הזה?

       Kitól kölcsönkérted ezt a könvyet?
      
ממי שאלת את הספר הזה?

       Kié ezt a könvyet?
      
של מי הספר הזה?


27 משפט פעיל ומשפט סביל


בפרק הדן בסיומות נפוצות נתקלנו בסיומת ott/ett/ött- ו- t- המעבירים את שורש הפועל לבניין הסביל, בניין נִפְעַל. בעזרת הטיית הפועל לבניין הסביל הופך המשפט ממשפט פעיל למשפט סביל.

משפט פעיל הוא משפט בו מבצע הפעולה הוא נושא המשפט ומקבל הפעולה הוא מושא המשפט. למשל,

       Az én apám befestette a szobát
      
אבא שלי צבע את החדר


אבא הוא נושא המשפט, הפעולה היא צביעה ומקבל פעולת הצביעה הוא החדר שהוא מושא המשפט.

נשנה את סדר המילים במשפט ונהפכו למשפט סביל אם מקבל הפעולה הוא חשוב יותר ודורש הדגשה או אם מבצע הפעולה איננו ידוע.

       A szoba belet festve [az én apám által]
      
החדר נצבע [על-ידי אבא שלי]


ועוד שתי דוגמאות,

       Én megvettem a könyvet
      
אני קנית את הספר

       A könyv meglet véve [általam]
      
הספר נקנה [על-ידי]


       Mi kitakarítottuk a lakást
      
אנחנו ניקינו את הדירה

       A lakás kilett takarítva [általunk]
      
הדירה נוקתה [על-ידנו]


נשים לב לחק הרשות במשפט המציין על-ידי מי בוצעה הפעולה. חלק זה של המשפט כולל את המילה által (על-ידי) המוטית בהטיה המתאימה.

28 משפטי השוואה


28.1 יותר מ-


משפטי השוואה עם שימוש במילה mint ('מאשר' או בקיצור במילית 'מ-').

לדוגמה,

       Én okosabb vagyok, mint a tanár úr
      
אני חכם יותר מאשר המורה


       A barátom szebb, mint én
      
חבר שלי יפה יותר ממני


אם שם העצם אחרי המילה mint נמצא במצב nominative אז ניתן במקום המילה mint לצרף לשם-העצם את הסיומת nál/-nél-. לדוגמה,

       Én okosabb vagyok a tanárnál
      
אני חכם יותר מאשר המורה


28.2 יותר ויותר (או פחות ופחות)


ציון יותר יותר (או פחות ופחות) במשפט נעשה ע"י שימוש במילה egyre.

לדוגמה,

       Minden nap egyre több olvasok
      
כל יום אני קורא הרבה יותר ויותר


       Az üzemanyag egyre olcsóbb
      
הדלק יותר ויותר יקר


       Én egyre okosabb leszek
      
אני נעשה יותר ויותר חכם


       Egyre kevesebbet tévedésel
      
אתה טועה פחות ופחות


28.3 ככל שיותר ... יותר ...


בעזרת המילים minél ו- annál נקבל שני חלקי השוואה כשאחד הוא הגורם המאיץ את השני.

לדוגמה,

       Minél tanulok, annál jobban értek
      
ככל שאני לומד יותר אני מבין טוב יותר


       Minél olvasol, annál okosabb leszel
      
ככל שאתה קורא יותר אתה הופך חכם יותר


29 פתגמים


נקנח את לימוד השפה הקשה הזו בכמה פניני שפה:

       Akinek táljak a sekeret
      
למי שדוחפים את עגלתו

      
(= שמו הולך לפניו)


       Egy fecske nem csinál nyárat
      
סנונית אחת לא עושה את הקיץ

      
(= אדם אחד הוא חסר משמעות מול מערכת גדולה)


       Könyökömön jön ki
      
זה יוצא לי מהמרפק

      
(= זה קורה לי הרבה שזה משעמם אותי)


       Lesz ez megigy se!
      
זה לא יהיה כך!

      
(= זה יהיה עוד יותר גרוע!)


       Majd segre estem
      
כמעט ונפלתי על התחת

      
(= כל-כך הופתעתי)


       Meghaltam és vidéken vagyok eltemetve
      
אני מת וקבור בשדה הפתוח

      
(= אני עסוק מעל לראש)


       Nem esik messze az alma a fájától
      
התפוח לא נופל רחוק מהעץ שלו

      
(= הילדים דומים להוריהם)


       Türelem rózsát terem
      
מהסבלנות תצמח ורד

      
(= הסבלנות משתלמת)


       Úgy él mint marci hevesen
      
כמו מי שחי בהרים גבוהים

      
(= הוא חי חיים טובים)[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]