נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ד: מבנה משפטים שונים29 פתגמים


נקנח את לימוד השפה הקשה הזו בכמה פניני שפה:

       Akinek táljak a sekeret
      
למי שדוחפים את עגלתו

      
(= שמו הולך לפניו)


       Egy fecske nem csinál nyárat
      
סנונית אחת לא עושה את הקיץ

      
(= אדם אחד הוא חסר משמעות מול מערכת גדולה)


       Könyökömön jön ki
      
זה יוצא לי מהמרפק

      
(= זה קורה לי הרבה שזה משעמם אותי)


       Lesz ez megigy se!
      
זה לא יהיה כך!

      
(= זה יהיה עוד יותר גרוע!)


       Majd segre estem
      
כמעט ונפלתי על התחת

      
(= כל-כך הופתעתי)


       Meghaltam és vidéken vagyok eltemetve
      
אני מת וקבור בשדה הפתוח

      
(= אני עסוק מעל לראש)


       Nem esik messze az alma a fájától
      
התפוח לא נופל רחוק מהעץ שלו

      
(= הילדים דומים להוריהם)


       Türelem rózsát terem
      
מהסבלנות תצמח ורד

      
(= הסבלנות משתלמת)


       Úgy él mint marci hevesen
      
כמו מי שחי בהרים גבוהים

      
(= הוא חי חיים טובים)[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]