מספרים ראשוניים


קבוצת מספרים מיוחדת היא קבוצת המספרים הראשוניים. קבוצת מספרים זו נכללת בתוך קבוצת המספרים השלמים החיוביים.

מספר ראשוני הוא מספר אי-שלילי שיש לו בדיוק שני מחלקים שונים הנותנים תוצאה ללא שארית. שני המחלקים הללו הם המספר עצמו והמספר אחד.

למשל הנה עשרת המספרים הראשוניים הראשונים,

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

המספר 1 אינו ראשוני מכיוון שיש לו רק מחלק אחד שערכו אחד.
המספר 4 אינו ראשוני מכיוון שיש לו שלושה מחלקים שונים: 1, 2 ו-4.

קבוצת המספרים הראשונים היא אפוא קבוצת מספרים חלקית מתוך המספרים השלמים והחיוביים. גם קבוצת מספרים זו היא אינסופית. מכיוון שאין יחס קבוע כלשהו, חשבוני או הנדסי, בין כל איבר בקבוצה זו לאיבר הבא אחריו אין קבוצת המספרים מהווה סדרה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אלגברה והנדסה | סדרות וממוצעים : סדרה חשבונית | סדרה הנדסית | ממוצע חשבוני | ממוצע חשבוני משוקלל | ממוצע הנדסי | ממוצע הנדסי משוקלל | מספרים ראשוניים | הוכחה באינדוקציה ]