טבלהריכוז נתונים מספריים בטבלה מקל על קריאתם, עוזר בהבנת משמעותם ומוביל להסקת מסקנות על פיהם. בפרק זה נלמד מהי טבלה, כיצד ניתן לבנות טבלה מתוך מלל המכיל נתונים וגם על דרך הוצאת נתונים מתוך הטבלה והסקת מסקנות על פיהם.

דוגמה 1

למשל, הנה נתונים לגבי מספר הבנות ומספר הבנים בכל כיתות ג' אשר בשכבת בית-הספר. בכיתה ג' 1 לומדות 16 בנות ולומדים 14 בנים. בכיתה ג' 2 לומדים 18 בנים יחד עם 12 בנות. בכיתה ג' 3 נמצאות 15 בנות יחד עם 16 בנים. בכיתה ג' 4 רשומים 15 בנים ו- 14 בנות. בכיתה ג' 5 לומדים רק 12 בנים ו- 16 בנות.

לאיזו כיתה שייכים הכי הרבה ילדים?

כדי לענות על שאלה זו יש לקרוא את המלל בפסקה הקודמת בזהירות כדי לא להתבלבל. התשובה לשאלה דורשת מעבר על רשימה של מספרים רבים. ככל שיש יותר נתונים כך נדרש עיבוד זהיר יותר של הנתונים.

כדי להקל על מלאכה זו ניתן לסדר את הנתונים בטבלה. הנה נתונה הטבלה הבאה המכילה את הנתונים לגבי מספר הבנות ומספר הבנים בכל כיתות ג' לפי הנאמר בכתוב שלעיל,

כיתהמספר הבנותמספר הבנים
ג' 11614
ג' 21218
ג' 31516
ג' 41415
ג' 51612

המידע מחולק לשלוש עמודות. כל עמודה מכילה מידע מסוים ושונה מזה שבעמודה האחרת. העמודה הראשונה מצד ימין מכילה את שם הכיתה. העמודה השנייה מצד ימין מכילה את מספר הבנות הלומדות בכיתה והעמודה האחרונה מכילה את מספר הבנים הלומדים בכיתה.

המידע מחולק גם לשורות. בכל שורה נמצא מידע שונה אך בעל הקשר או שייכות משותפת. למשל, השורה הראשונה, העליונה ביותר, היא שורת כותרת ומכילה כותרת עבור כל עמודה. אחרי שורת הכותרת באות שורות של נתונים או ערכים. כל שורה נתונים מכילה ערכי מידע בעל שייכות משותפת. במקרה של הטבלה שלעיל השייכות המשותפת היא הכיתה. כל שורת נתונים בטבלה שלעיל מכילה את ערך שם הכיתה, את ערך מספר הבנות בכיתה ואת ערך מספר הבנים בכיתה.

כדי לענות על השאלה נוכל להוסיף עמודה נוספת לטבלה. העמודה הרביעית תכיל את סכום מספר הבנות ומספר הבנים שבכל כיתה. הנה,

כיתהמספר הבנותמספר הבניםסך ילדים
ג' 1161430
ג' 2121830
ג' 3151631
ג' 4141529
ג' 5161228

כעת קל לראות, ללא חשש וללא ספק, שבכיתה ג' 3 נמצא המספר הרב ביותר של ילדים והוא 31.

דוגמה 2

להלן רשימת נתונים לגבי הקורסים אליהם רשומים הבנים הלומדים בכיתה ג' 3: אמיר נרשם לחוג קרטה, איתי נרשם לחוג ציור, אורן נרשם לחוג זמרה, אלון נרשם לחוג ציור, אבנר נרשם לחוג טיסנאות, ערן נרשם לחוג טיסנאות, עומר נרשם לחוג זמרה, דודו נרשם לחוג ציור, ליאור נרשם לחוג ציור, זיו נרשם לחוג ציור, בני נרשם לחוג קרטה, נחום נרשם לחוג טיסנאות, טל נרשם לחוג קרטה, דוד נרשם לחוג קרטה, מיכאל נרשם לחוג ציור ומוטי נרשם לחוג קרטה.

נעבור על הנתונים שבפסקה ונסמן קו אנכי ישר עבור כל תלמיד הלומד בכל אחד מהחוגים. בכל פעם שנגיע לצייר קו חמישי נצייר אותו כקו אופקי ישר החוצה את ארבעת הקווים הקודמים לו. כך נוכל לקרוא בקלות קבוצות של 5 קווים. הנה כך,

חוגספירת הנרשמיםמספר הנרשמים
קרטה||||5
ציור|||||6
זמרה||2
טיסנאות|||3

ידוע לנו שבכיתה ג' 3 ישנם 16 בנים (ניתן לוודא זאת גם על-ידי ספירת שמות הבנים המופיעים בפסקה המכילה את הנתונים). לכן אם נסכם את כל הנרשמים יחד צריכה התוצאה להיות 16. נסכם ואכן נקבל שסך-הכול נרשמו 16 בנים לארבע החוגים השונים,

חוגספירת הנרשמיםמספר הנרשמים
קרטה||||5
ציור|||| |6
זמרה||2
טיסנאות|||3
כולם16

דוגמה 3

להלן טבלה המכילה את גודל אוכלוסייתן של יישובים שונים במדינת ישראל בשנת 2003 ובשנת 2008,

שם היישובאוכלוסייה ב- 2003אוכלוסייה ב- 2008
אילת43,54747,374
אשקלון104,482110,593
באר-שבע183,018193,580
חיפה269,406264,407
טבריה40,10441,610
ירושלים693,217760,420
קצרין6,2886,456
קריית-שמונה22,00323,207
תל-אביב יפו363,387402,781

אוכלוסיית איזה יישוב קטנה במידה הרבה ביותר במהלך השנים 2003 עד 2008?
אוכלוסיית העיר חיפה היא למעשה היחידה שקטנה במהלך שנים אלו.

בכמה תושבים גדלה אוכלוסיית העיר באר-שבע משנת 2003 ועד לשנת 2008?
נוציא את הנתונים מהטבלה ונמצא את התשובה,

193,580
- 183,018
–––––––
10,562

אוכלוסיית איזה יישוב גדלה מספרית במידה הגדולה ביותר מבין כל היישובים המופיעים בטבלה? ואוכלוסיית איזה יישוב גדלה מבחינת גידול באחוזים במידה הגדולה ביותר?

לשם כך נחשב את הגידול גם מבחינה מספרית וגם מבחינת גידול באחוזים של כל יישוב במהלך חמש השנים הללו ונוסיף שתי עמודות לטבלה שלעיל עם נתונים חדשים אלו,

שם היישובאוכלוסייה ב- 2003אוכלוסייה ב- 2008גידול מספריגידול ב- %
אילת43,54747,3743,8278.79%
אשקלון104,482110,5936,1115.85%
באר-שבע183,018193,58010,5625.77%
חיפה269,406264,407-4,999-1.86%
טבריה40,10441,6101,5063.76%
ירושלים693,217760,42067,2039.69%
קצרין6,2886,4561682.67%
קריית-שמונה22,00323,2071,2045.47%
תל-אביב יפו363,387402,78139,39410.84%

אוכלוסיית עיר הבירה, ירושלים, גדלה מבחינה מספרית במידה הגדולה ביותר מבין כול הישובים.
אך אוכלוסיית העיר תל-אביב יפו גדלה באחוז הגידול הגבוה ביותר במהלך תקופה זו.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשבון | ניתוח נתונים : טבלה | גרף עמודות ]