נגישות
headline
 מדריך צילוםמבנה המצלמה


לפני קריאת מדריך זה מומלץ לקרוא על ההיסטוריה של המצאת המצלמה.

הליבה של פעולת הצילום היא חשיפת מצע חומר כימי הרגיש לאור לנושא הצילום כשהוא מואר. המצלמה פועלת בבסיסה באופן דומה לפעולת העין. לכן נסקור קודם בקצרה את פעולת העין האנושית. מבנה העין כולל אישון שהנו פתח עגול שחור וקטן שדרכו חודר האור שבחוץ אל תוך חלל גלגל העין. פתח האישון אוטומטית מתרחב וגדל בחשיכה כדי לאפשר לכמות גדולה יותר של אור להיכנס פנימה. לחילופין במקרה של אור חזק האישון אוטומטית מצטמצם וקטן כדי להגביל את כמות האור הנכנסת פנימה אל תוך חלל גלגל העין. ללא כניסה של אור לגלגל העין לא תיווצר תמונה.

Eye's structure

מבנה העין האנושית


כמות האור המעטה שמצליחה להיכנס דרך אישון העין פוגעת בדופן הפנימי של גלגל העין, הרשתית, לאחר שעברה גם דרך עדשת העין. עדשת העין גורמת לקרני האור הנכנסים להתכנס לתוך אזור מצומצם ברשתית העין הנמצא במרחק הקרוב לערך של מוקד העדשה. כך קרני האור הפוגעים ברשתית מקרינים עליה את דמות הנושא החיצוני כשהוא ממוקד היטב, אבל הפוך.

הרשתית מכילה רשת צפופה של עצבים הרגישים לאור. הם מתרגמים את גלי האור הפוגעים בהם לאותות חשמליים זעירים הנשלחים למוח. במוח מפוענחים אותם אותות חשמליים זעירים לכדי תמונה אחת. בניגוד למצלמה התמונה המתורגמת במוח נוצרת מזוג אמצעי צילום - זוג העיניים. המוח גם הופך בחזרה את התמונה, כך שהצד העליון של הנושא הנראה הנמצא למעלה יראה לצופה גם כצד העליון בתמונה. כך תפישת המציאות על-ידי הראייה תואמת את המציאות.

המצלמה פועלת באופן דומה. במקום אישון קיים פתח קטן הנקרא צמצם. הצמצם נפתח או נסגר כדי להגדיל או כדי להקטין בהתאמה את כמות האור הנכנסת למצלמה.

לפני הצמצם נמצאת עדשה (או מערך של עדשות) המרכזת את גלי האור המגיעות אליה לאזור קטן בתוך המצלמה בו נמצא סרט הצילום במצלמה רגילה או חיישני אור אלקטרוניים במצלמה הדיגיטלית.

Camera's structure

מבנה המצלמה


מכיוון שהמצלמה מצלמת תמונות המקפיאות את הרגע נדרש תריס שיאפשר להגביל את משך זמן הצילום.

בפרק הבא נלמד כיצד שינוי גורמי הצילום משנה את התמונה המתקבלת בתהליך הצילום.

[לפרק הבא]

[ מבנה המצלמה | גורמי הצילום | הרכבת התמונה | חצובה ומייצב תמונה | P&S לעומת DSLR | סוגי קבצים | צילום HDR | צילום פנורמי | עריכת תמונה ]