נגישות
headline
 מדריך צילוםעריכת התמונה


בעזרת עיבוד דיגיטלי ניתן לשפר את התמונה, להדגיש את נושא הצילום, ליצור תמונה אומנותית לא מציאותית וכדומה.

למשל, ניתן להדגיש את הנושא המצולם אם נשנה את הרקע להיות חסר צבע:

Art
תמונה רגילה | תמונה שחור/לבן | שילוב השניים

דוגמה לתמונה שעברה עריכה אומנותית


לאחר צילום התמונה יש לבצע עבודה רבה לשיפור התמונה בעזרת תוכנות מחשב. תמונה מוצלחת היא תוצאה של חיבור בין צילום מוצלח לעיבוד דיגיטלי מוצלח.


ב ה צ ל ח ה

bat-yaana

[לפרק הקודם]

[ מבנה המצלמה | גורמי הצילום | הרכבת התמונה | חצובה ומייצב תמונה | P&S לעומת DSLR | סוגי קבצים | צילום HDR | צילום פנורמי | עריכת תמונה ]