נגישות
headline
 מדריך צילוםצילום פנורמי


ניתן לצלם מספר תמונות אחת אחרי השני בשורה אופקית או בטור אנכי ואח"כ לחברם יחד (פעולה הנקראת Photo Stich) לתמונה אחת מלבנית ארוכה מאוד. התמונה הסופית המחוברת תיתן נוף פנורמי. בצילום התמונות יש לדאוג שכולן תצולמנה עם אזור חפיפה לתמונה הקודמת לה, כך בוודאות בשלב חיבור התמונות לא יהיה איזור חסר. את התמונות יש לצלם באותם גורמי צילום, כך שכל התמונות תיראנה כרצף אחד ולא ניתן יהיה לזהות את אזורי החיבור.

HDR
תמונה 1 | תמונה 2 | תמונה 3 | פנורמה

דוגמה לתמונה פנורמית המורכבת מכמה תמונות


ניתן כמובן לשלב בין צילום HDR ובין צילום פנורמי המורכב מכמה תמונות.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ מבנה המצלמה | גורמי הצילום | הרכבת התמונה | חצובה ומייצב תמונה | P&S לעומת DSLR | סוגי קבצים | צילום HDR | צילום פנורמי | עריכת תמונה ]