נגישות
headline
 מדריך צילוםP&S לעומת DSLR


מעתה והלאה לא נדון במדריך זה במצלמות סרט צילום, אלא רק במצלמות דיגיטליות.

בשוק קיימות שתי משפחות עיקריות של מצלמות:

    מצלמת Point & Shoot
    מצלמת Digital Single Lens Reflex

על שני סוגי מצלמות אלו ניתן לקרוא בפרק הדן בהמצאת המצלמה באתר זה.

נזכיר ונסכם בקצרה את ההבדלים הקיימים (בין רוב הדגמים) בין שני סוגי המצלמות בטבלה הבאה:

מאפייןמצלמת P&Sמצלמת DSLR
גודל חיישןקטןגדול
עדשהקבועה, סבירהברת-חילוף, איכותית
תחום טווח משתני הצילוםתחום סבירתחום רחב יותר
תמונה בעינית ובחיישןלא זהיםזהים
הבזקלרוב רק פנימיפנימי + אופצ' לחיצוני
סוג הקובץ הנשמרמכווץ (JPEG)כל המידע (RAW)
איכות תמונהסבירה ומטהמעולה ומעלה
גודללרוב מצלמת כיסגדול: מצלמה+עדשה
הערכת משקל100-500 גרם800~ גרם ומעלה
הערכת מחיר ממוצעתמאות שקליםאלפי שקלים לפחות

DSLR Versus PS
מצלמת DSLR | מצלמת PS

צילום ממצלמת P&S לעומת ממצלמת DSLR


כמובן שבדוגמה שלעיל תלויה איכות התמונה בסוג המצלמה ובסוג העדשה ובמידת הזום. אך זוהי דוגמה כללית טובה להמחשת הבדל איכות הצילום בין השניים.

מסקנה: איכות התמונה במצלמת DSLR היא גבוהה יותר ממצלמת P&S, אך יש לכך גם מחיר. קודם כל, המחיר של גוף מצלמת DSLR ושל מבחר עדשות המתחברות אליו הינו יקר יותר. מצלמת DSLR והציוד הנלווה אליה (עדשות נוספות, חצובה וכדומה) הינו כבד יותר ותופס יותר מקום נפח.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ מבנה המצלמה | גורמי הצילום | הרכבת התמונה | חצובה ומייצב תמונה | P&S לעומת DSLR | סוגי קבצים | צילום HDR | צילום פנורמי | עריכת תמונה ]