ספקטרום


את תדירות האות הגלי ניתן להמיר לגודל פיזיקאלי אחר הנקרא אורך הגל. את אורך הגל נמדוד ביחידות של מרחק ונסמן בעזרת האות היוונית λ. אורך הגל נמצא ביחס הפוך לתדירות האות,

λ α 1/f

הערה: הסימן α מתאר קיום של יחס ישר.

לאות הגלי הנושא את האנרגיה קיים טווח תדירות או טווח אורך גל רחב מאוד. יתכן והאות הגלי הוא בעל אורך גל קצר מאוד. יתכן והאות הגלי הוא בעל אורך גל ארוך מאוד. כפי שכבר נאמר, תדירות האות קובעת את סוג האנרגיה. במשמעות של סוגי אנרגיה שונים נדון מייד בהמשך.

אורך גל יכול להיות בעל ערך מאוד קטן. כדי לייצג גדלים קטנים אלו בנוחות נהוג להשתמש או ביחידות של ננומטר (10-9 המטר) או ביחידות של אנגסטרום. יחידת אנגסטרום, המסומנת בעזרת האות Å, שווה ל- 10-10 המטר.

על סרגל נסמן ערכים המציינים אורכי גל אפשריים שונים של האות הגלי. את טווח הערכים של אורכי הגל נוכל לחלק לתחומים. בכל תחום נמצאים כל אורכי גל שלהם תכונות משותפות. למשל, אות גלי שאורך הגל שלו נופל בתחום המוגדר בין 3,800 אנגסטרום ל- 7,400 אנגסטרום הוא אות הנמצא בתחום האור הנראה. סרגל מסוג זה נקרא ספקטרום.

ספקטרום האות הגלי


עיניי האדם בנויות כך שהן רגישות לאות גלי בעל אורך גל בטווח מסוים. טווח אורכי הגל שעיניי האדם רגישות להם מגדיר את תחום האור הנראה. באופן דומה, אוזני האדם בנויות כך שהן יכולות לקלוט ולהבחין בין אותות גליים שונים בעלי אורכי גל הנמצאים בתחום השמיעה של האדם.

היצורים השונים החיים בטבע הם בעלי יכולות קליטה, אבחנה ופענוח שונים. למשל, עיניי החתול יכולים לקלוט אותות בעלי אורך גל הנמצאים מחוץ לתחום האור הנראה על-ידי האדם. דוגמה דומה נוספת נמצא ביכולת השמיעה של הכלב. אוזני הכלב (ומוחו) יכולים לקלוט ולפענח אותות גליים בתחום החורג מתחום השמיעה של האדם. לכן, הכלב יכול לשמוע צלילים שאוזן האדם אינה קולטת ואינה מבחינה בהם. חוש הראייה, חוש השמיעה והרגישות לחום הן תכונות המאפשרות ליצור החי לקלוט ולהעריך את הסביבה בה הוא חי.

לסיכום, תחום האור הנראה הוא רק מקטע אחד מוגדר של ספקטרום רחב של אותות גליים שהינם קרינת אנרגיה. מייד בהמשך נלמד על תכונות האור שתאפשרנה לנו להמשיך ולחקור את תחום האופטיקה גיאומטרית.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - אור : מהות האור | ספקטרום | תנועת האור בקו ישר | מהירות האור | עוצמת הארה ]