מראה כדורית קמורה


במראה קמורה קיים רק אזור אחד בו ניתן להציב את העצם והוא אזור IV.

עבור עצם המוצב באזור IV מתרחש תהליך דומה אך הפוך לזה שתואר עבור עצם המוצב באזור III. אם נמקם את העצם באזור IV, היכן שנוצרה הדמות המדומה בחלק הקודם, אזי נקבל הפעם את הדמות המדומה בתוך אזור III, היכן שהיה ממוקם העצם בחלק הקודם.

מראה קמורה - אזור IV


כלומר, באזור IV מתקבלת דמות דמיונית, ישרה ומוקטנת ביחס לעצם המקור.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - מראה כדורית : הגדרת מראה כדורית | מוקד המראה הכדורית | יחס ההגדלה במראה הכדורית | אזורי מיקום עצם ביחס למראה הכדורית | מראה כדורית קמורה ]