מסעות הנרי האדסוןמבחן ריבוי תשובות


1. מקורה של משפחת האדסון הוא במוסקבה –
    נכון
    לא נכון

2. האדסון ניסה במסעו הראשון להגיע לקוטב הצפוני –
    נכון
    לא נכון

3. מה האדסון מצא במסעו הראשון :
    את המעבר הצפון מזרחי
    את המעבר הצפון מערבי
    לווייתנים
    תשובות א+ג נכונות

4. אם איזו ספינה יצא האדסון למסעו השני :
    לונדון-מוסקבה
    קווה לטוב
    חצי ירח
    אף תשובה אינה נכונה

5. את כל מסעותיו עשה האדסון בשם אנגליה –
    נכון
    לא נכון

6. מטרת המסע השלישי הייתה :
    להגיע ליבשת אמריקה הצפוני
    למצוא את המעבר הצפון מערבי
    תשובות א+ב נכונות
    למצוא את המעבר הצפון מזרחי

7. לאיזה מהמקומות הבאים לא הגיע האדסון במסעו השלישי :
    גרינלנד
    איי פארו
    דאלוור
    סטאטן

8. ניו יורק הוקמה בראשונה על ידי האנגלים –
    נכון
    לא נכון

9. איזה מהתכונות הבאות מאפיינת את האדסון :
    שליטה
    חוסר מנהיגות
    קשיחות
    אף תשובה אינה נכונה

10. האדסון סיים את מסעו האחרון באנגליה –
    נכון
    לא נכון

tail gif

[  עמוד הבית  |  אודות  |  זכויות יוצרים  |  מפת האתר  ]