מסעות קפטן ג'יימס קוקמבחן ריבוי תשובות


1. ג'יימס קוק עסק בצעירותו בתחום הדייג –
    נכון
    לא נכון

2. ג'יימס היגר לארצות הברית לפני גיל 30 –
    נכון
    לא נכון

3. מה מהתחומים הבאים לא למד ג'יימס קוק
    מתמטיקה
    ניווט
    שרטוט
    אסטרונומיה

4. האלי היה יליד טהיטי –
    נכון
    לא נכון

5. במסעו הראשון עבר קוק בחמש יבשות –
    נכון
    לא נכון

6. מטרת מסעו הראשון של קוק הייתה לגלות את יבשת אנטארקטיקה –
    נכון
    לא נכון

7. ג'יימס קוק טען שיבשת אנטארקטיקה לא קיימת –
    נכון
    לא נכון

8. בכל מסעותיו עצר קוק באי טהיטי –
    נכון
    לא נכון

9. מכשיר הכרונומטר מודד את גובה גלי הים –
    נכון
    לא נכון

10. איזה מהמעצמות הבאות לא מוזכרת במסעותיו של ג'יימס קוק
    אנגליה
    רוסיה
    פורטוגל
    איטליה

tail gif

[  עמוד הבית  |  אודות  |  זכויות יוצרים  |  מפת האתר  ]