הכיבוש הערבימבחן ריבוי תשובות


1. מתי החל הכיבוש הערבי של ארץ-ישראל?
    בשנת 533
    בשנת 633
    בשנת 733
    בשנת 833

2. מתי מת מוחמד, מייסד דת האיסלאם?
    בשנת 633
    בשנת 632
    בשנת 631
    לא ניתן לדעת לפי הטקסט

3. במה עסקה רוב האוכלוסייה הערבית בארץ-ישראל?
    תעשייה
    שירותים
    חקלאות
    קמעונאות

4. מה מאפיין את השלטון הערבי בארץ-ישראל?
    חופש דת
    חוסר סובלנות דתית
    שגשוג כלכלי נרחב
    תשובות ב+ג נכונות

5. מה הייתה עיר המרכז של ארץ-ישראל?
    ירושלים ששוקמה מחדש על-ידי החליף עומאר
    רמאללה שהוקמה בשנת 642 על-ידי החליף עבאס
    רמלה שהוקמה בשנת 712 על-ידי החליף סולימאן
    יפו שהוקמה בשנת 672 על-ידי החליף עימאד