נגישות
headline
Error processing SSI file
החשמונאיםמבחן ריבוי תשובות


1. מה פרוש המילה "מתייוונים"?
    יוונים שהתגיירו
    יהודים שקיבלו את תרבות יוון
    מוסדות השלטון היווני
    כוהני דת יווניים

2. היתר מיוחד שקבע מתתיהו החשמונאי שנשמר עד היום הוא –
    היתר לשאת נשק ולהילחם
    היתר להתייוון למראית עין
    היתר להילחם בשבת
    היתר לעבודת אלילים

3. שליטי הארץ בתקופה זו היו?
    מבית החשמונאים
    מבית הסלוויקים
    המצרים
    הפרסים

4. מי הם המנהיגים היוונים שהובסו על-ידי המקבים?
    גורגיאס וניקנור
    אלכסנדר מוקדון
    ג'ינג'יס חאן
    אף תשובה אינה נכונה

5. מה היו הישגיו של יוחנן הורקנוס בשלהי קיומה של הממלכה הסלוויקית?
    הוא הרחיב את תחומי הממלכה היהודית
    הוא גייר את האדומים
    הוא נלחם בשומרונים
    כל התשובות נכונות