תקופת הברונזה המאוחרתמבחן ריבוי תשובות


1. אילו מקומות כבש תחותימס?
    ערי החוף של ישראל
    ירושלים
    מצרים
    תשובות ב+ג נכונות

2. במקומות שכבש דאג תחותימס להשאיר את התרבות ואורח החיים המקומי –
    נכון
    לא נכון

3. מהם חפירֻ ושת?
    צאצאים של תחותימס
    שבטים נוודים
    אנשי מדע
    כלי חפירה וחקלאות

4. מי מהבאים לא מוזכר בתקופה זו?
    בבלים
    אמורים
    חיתים
    תשובות א+ב נכונות

5. הפלישתים כבשו -
    את כל ארץ ישראל
    את כל המזרח התיכון
    חלק ממישור החוף
    את צפון ארץ ישראל