התקופה הנאוליתיתמבחן ריבוי תשובות


1. שנת 3,000 לפני הספירה הוא חלק מהתקופה הנאוליתית –
    נכון
    לא נכון

2. איזה ענף התפתח בתקופה זו?
    ענף המסחר
    ענף הספנות
    ענף הבנייה
    ענף גידול הבהמות

3. בתקופה זו התפתח גם -
    ענף הבנייה
    ענף התעשייה
    ענף הדייג
    ענף התיירות

4. מה מהבאים לא פותח בתקופה זו?
    חצים
    גרזנים
    ברגים
    חניתות

5. איזה פריט אופייני שרד מתקופה זו?
    מסכות
    כלי נגינה
    בגדים
    כלי מטבח