נגישות
headline
Error processing SSI file
הכיבוש הפרסימבחן ריבוי תשובות


1. באיזו שנה נכנס הצבא הפרסי לארץ-ישראל?
    בשנת 443 לספירה
    בשנת 543 לספירה
    בשנת 613 לספירה
    בשנת 703 לספירה

2. בין מי למי היה שיתוף פעולה?
    ביזנטיון והפרסים
    הפרסים והמצרים
    הפרסים והיהודים
    אף תשובה אינה נכונה

3. לאיזה שינוי הביא בתחילת שלטונו השלטון הפרסי?
    לחופש דת
    לשלטון היהודים בכל שטחי ארץ ישראל
    לחזרת יהודים רבים לישראל מהגולה
    כל התשובות נכונות

4. השלטון הפרסי אפשר ליהודים -
    לגרש את הנוצרים מירושלים
    להקים ממלכה יהודית סביב ירושלים
    לטבוח בנוצרים בכל ארץ-ישראל
    תשובות א+ב נכונות

5. הרוב הנוצרי קיבל השליטה מהפרסים אחרי כיבוש הארץ והחל ב-
    פיתוח כלכלי של הארץ לטובת כל יושביה
    העלאת דרישות להקלה במיסים
    שיתוף פעולה עם היהודים
    מעשי הרג יהודים רבים