נגישות
headline
Error processing SSI file
זרם חילופין


מבוא


בחלק זה של המדריך נשתמש בשני עקרונות שגילינו לגבי חשמל ומגנטיות כדי לבנות מתקני חשמל שונים ושימושיים ביותר.

שני העקרונות שעליהם נסתמך הם:

• כוח לורנץ הפועל על תיל מוליך זרם חשמלי הנמצא בשדה מגנטי הוא:

F = B I L sinα

• הכא"מ המושרה הנוצר בלולאה שעובר דרכה שטף מגנטי משתנה הוא:

ε = -dΦB / dt

משני עקרונות אלו נמצא את הדרך להשגת היעדים הבאים:

• המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכאנית
• המרת אנרגיה מכאנית לאנרגיה חשמלית
• שימוש באנרגיה חשמלית לביצוע פעולות מגוונות
• שינוי היחס הקיים בין מתח לזרם באנרגיה חשמלית

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - זרם חילופין : מבוא | מנוע זרם ישר | הכאמ המושרה בלולאה מסתובבת | מחולל | אלקטרומגנט | שנאי | הולכת חשמל לצרכנים רחוקים | סיכום ]