נגישות
headline
Error processing SSI file
תופעת החשמל


סיכום


בחלק זה הכרנו לראשונה את תופעת החשמל ולמדנו על תכונת הכוח החשמלי של המטען החשמלי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• קיימים בטבע שני סוגים של מטען חשמלי אותם נסמן חיובי ושלילי

• בין שני מטענים חשמליים שווי סימן פועל כוח דחייה

• בין שני מטענים חשמליים שוני סימן פועל כוח משיכה

• גוף הוא טעון במטען חשמלי חיובי כשהוא מאבד אלקטרונים

• גוף הוא טעון במטען חשמלי שלילי כשהוא מקבל אלקטרונים

• תופעת כוחות הדחייה והמשיכה בין הפרוטונים והאלקטרונים נקראת תופעת החשמל

• את עוצמת הכוח החשמלי ניתן למצוא בעזרת חוק קולון

Fe = k q1q2 / r2

• גוף טעון חשמלית יוצר השראה אלקטרוסטאטית בגוף מוליך אחר

• בעזרת השראה אלקטרוסטאטית ניתן ליצור גופים הטעונים חשמלית

• האלקטרוסקופ הינו מכשיר למדידת כמות המטען החשמלי הנמצאת בגוף

בחלק הבא נרכוש את הכלים ואת הידע לבחינת השפעת הכוח החשמלי שמשרה המטען החשמלי בסביבה בה הוא נמצא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | תופעת החשמל : מבוא | המטען החשמלי | מבנה האטום | הכוח החשמלי וחוק קולון | השראה אלקטרוסטאטית | טעינת גוף במטען חשמלי סטאטי | אלקטרוסקופ | סיכום ]