נגישות
headline
Error processing SSI file
מרכז אופטי של העדשה


לעדשה נקודת מרכז מיוחדת הנמצאת על הציר הראשי שלה ועל הציר המשני שלה. קרן אור העוברת דרך נקודה זו יוצאת מהעדשה באותה זווית הגעה אך בהסחה מסוימת.

מרכז אופטי של עדשה


עבור עדשה דקה מאוד ההסחה היא קטנה מאוד. לכן, עבור עדשה דקה מאוד ניתן להניח בקירוב טוב שאין הסחה בכלל ושקרן האור עוברת דרך המרכז האופטי של העדשה בלא שום שינוי במסלולה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - עדשות : סוגי עדשות | נוסחת העדשה | מרכז אופטי של העדשה | שרטוט תמונה בעדשה | אזורי מיקום עצם ביחס לעדשה | עוצמת העדשה | מערכת עדשות צמודות ]