זווית הגבול והחזרה גמורה


במעבר של קרן אור מתווך אחד לתווך אחר נשברת קרן האור בהתאם למנת השבירה ובהתאם לזווית הפגיעה. ככל שזווית הפגיעה גדלה כך גדלה גם זווית ההחזרה. זווית ההחזרה מגיעה לערכה המרבי כאשר זווית הפגיעה מגיעה לערכה המרבי.

כאשר מדובר במעבר מתווך בעל צפיפות אופטית קטנה לתווך בעל צפיפות אופטית גדולה יותר, אזי זווית השבירה לעולם לא תהיה גדולה יותר מזווית הפגיעה. ערכה המרבי של זווית הפגיעה הוא זווית ישרה בקירוב. עבור זווית פגיעה זו מתקבל זווית השבירה המרבית האפשרית הנקראת גם זווית הגבול.

זווית הגבול


כאשר מדובר במעבר מתווך בעל צפיפות אופטית גדולה לתווך בעל צפיפות אופטית קטנה יותר, אזי זווית השבירה לעולם לא תהיה קטנה יותר מזווית הפגיעה. עבור ערך זווית פגיעה מסוים תתקבל זווית החזרה השווה לזווית ישרה. במקרה זה האור למעשה אינו יוצא מגבולות התווך הראשון ומתקבלת תופעה של החזרה גמורה. זווית הפגיעה במקרה זה היא למעשה זווית הגבול אם מדובר היה במעבר מהתווך השני לתווך הראשון.

החזרה גמורה


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - שבירת האור : מבוא לשבירת האור | חוקי סנל | מנת השבירה | מנת השבירה ומהירות האור | זווית הגבול והחזרה גמורה | שבירת אור דרך לוח | שבירת אור דרך מנסרה ]