חוקי סנל


הפיזיקאי ההולנדי סנל חקר תופעה זו של שבירת האור ומצא וניסח את שני חוקי השבירה הידועים לנו היום:

1. הקרן הפוגעת, הקרן הנשברת והאנך למשטח הגבול בנקודת הפגיעה נמצאים במישור אחד.
2. היחס בין סינוס זווית הפגיעה וסינוס זווית השבירה הוא קבוע.

פירוט נוסף על חייו של סנל, על חוקי השבירה ועל ניסויים בנושא ניתן למצוא בפרק הדן בגילוי חוק סנל שבאתר זה.

כדי להסביר את חוק השבירה השני ניעזר באיור הבא המתאר את מהלך קרני האור בעת החזרה חלקית.

החזרה חלקית של קרן אור העוברת מתווך לתווך


כאשר קרן אור הנעה בתוך תווך מסוים (למשל, אוויר) פוגעת בפניו של תווך אחר (למשל, מים) מתקבלת תופעה של החזרה חלקית. חלק מקרן האור מוחזר תוך ציות לחוקי ההחזרה ואילו חלק אחר של האור מצליח לחדור לתווך החדש תוך ציות לחוקי השבירה.

סנל גילה כי קיים יחס קבוע בין סינוס זווית הפגיעה, המסומנת באות i, ובין סינוס זווית השבירה, המסומנת באות r. יחס זה, שנסמנו באות n, תלוי בסוג התווך הראשון וגם בסוג התווך השני. נקבל את המשוואה הבאה,

sin i / sin r = n12

נשים לב שעבור המקרה המיוחד של פגיעה אנכית, כלומר i=0°, נקבל שזווית השבירה היא,

sin r = sin i / n12
sin r = 0
r = 0°

כלומר, במקרה זה זווית השבירה שווה לזווית ההחזרה השווה לאפס מעלות ויוצרת קו ישר ללא נקודת שבירה. זהו המקרה בו הסתכלנו בכפית שבתוך המים בקו ישר ללא הטיה של הכוס הצידה.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אופטיקה גיאומטרית | אופטיקה גיאומטרית - שבירת האור : מבוא לשבירת האור | חוקי סנל | מנת השבירה | מנת השבירה ומהירות האור | זווית הגבול והחזרה גמורה | שבירת אור דרך לוח | שבירת אור דרך מנסרה ]