ערך מוחלטערך מוחלט של מספר או ביטוי חשבוני הוא ערכו החיובי של הערך של אותו מספר או ביטוי. את פעולת הערך המוחלט מסמנים בעזרת שני קווים אנכיים || העוטפים את המספר או הביטוי.

למשל, הנה מספר דוגמאות למספרים ולביטויים חשבוניים המסומנים בערך מוחלט:

|-5| = 5
|-193| = 193
|+2| = 2
|0| = 0
|5-9| = |-4| = 4
|-3•(8+1)| = |-3•9| = |-27| = 27
|2•(6-10)| = |2•(-4)| = |-8| = 8

נשים לב שהמספרים החיוביים והאפס אינם משנים סימן בעקבות פעולת הערך המוחלט. המספרים החיוביים נשארים חיוביים והאפס נשאר מספר חסר סימן.

לעולם תוצאה של פעולת ערך מוחלט תהיה אי-שלילית, כלומר או חיובית או אפס.

אין פעולה ההפוכה לערך המוחלט. אך אם נרצה להבטיח סימן אי-חיובי נוכל לעשות זאת על-ידי הוספת סימן שלילי לפני פעולת הערך המוחלט. למשל:

-|+2| = -2
-|-5| = -5
-|8-8| = 0
-|-4• (7-3)| = -|-4• (-4)| = -|16| = -16

לערך המוחלט קדימות על פני חישוב חלקי הביטוי החשבוני שמחוצה לו. בכך דומה הערך המוחלט לסוגריים. למשל, הנה דוגמה לחישוב ביטוי חשבוני מורכב. בחישוב ביטוי זה נסמן בכל שלב בעזרת קו תחתון את הצירופים בעלי קדימות חישובית זהה המאפשרת לחשבם יחד באותו השלב:

4+1 + |(3+2)•7-45|/(9-7) – 2•6 = ?

4+1 + |(3+2)•7-45|/(9-7) – 2•6 =
5 + |(5)•7-45|/(2) – 12 =
5 + |35-45|/2 – 12 =
5 + |-10|/2 – 12 =
5 + 10/2 – 12 =
5 + 5 – 12 =
-2


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשבון | חשבון מתקדם : סוגריים | פתיחת סוגריים | ערך מוחלט | חזקה | שורש | ייצוג חזקות ]