עיגול מספריםלפעמים יתכן ותוצאת החישוב תכיל מספר רב של ספרות. במקרה זה ערכו של המספר לא יהיה בולט לעין והמספר עצמו לא יהיה ניתן לקריאה והכרה מהירה. במקרה זה יתכן ונעדיף לוותר על דיוק בתוצאה לטובת צמצום מספר הספרות בה על-מנת שתהיה בולטת וקריאה. למשל,


5,000,173 ≈ 5,000,000
30.05187506723 ≈ 30
4.05376509 ≈ 4.054

הסימן השווה הגלי, ≈, מחליף את סימן השווה הישר, =, זאת כדי לציין שהתוצאה הרשומה היא לא מדויקת אלא רק "בערך", מקורבת או מעוגלת.

בדוגמה הראשונה קרבנו את ערכו של המספר למספר השלם הקרוב אליו ביותר. הקירוב היא פעולת העיגול והמספר המתקבל זהו המספר המעוגל. בדוגמה השנייה קרבנו, עיגלנו, את המספר עם הנקודה העשרונית למספר השלם הקרוב אליו ביותר. בדוגמה השלישית קרבנו, עיגלנו את המספר לעד שלוש ספרות אחרי הנקודה. ברשותנו לבחור עד כמה ספרות ברצוננו לעגל לאפס בחלק השלם של המספר ועד כמה ספרות מימין לנקודה העשרונית ברצוננו להשאיר. לדוגמה,

38,654,705.712903 ≈
38,654,705.713 ≈
38,654,700 ≈
38,650,000 ≈
38,700,000 ≈
39,000,000 ≈
40,000,000

עיגול ניתן לבצע בשלוש דרכים שונות:

1. קירוב המספר לערך תחתון.

לדוגמה,

15,792 ≈ 15,000
62.8935 ≈ 62.8
-76.6 ≈ -77

2. קירוב המספר לערך עליון.

לדוגמה,

15,792 ≈ 15,000
62.8935 ≈ 62.894
-76.6 ≈ -76

3. קירוב המספר לערך הקרוב אליו יותר מבין הערך התחתון והערך העליון.

לדוגמה,

15,792 ≈ 15,790 ≈ 15,800 ≈ 16,000
62.8935 ≈ 62.894 ≈ 62.89 ≈ 62.9 ≈ 63 ≈ 60
-76.6 ≈ -76 ≈ -80

הערה: כאשר הספרה שברצוננו לעגל היא 5 הרי שבעיגול למספר הקרוב ביותר ניתן לבחור אם לעגל את המספר מעלה או מטה. בשני המקרים תתקבל אותה רמת דיוק. למשל, ניתן לעגל את המספר 52.5 למעלה ל- 53 או למטה ל- 52, מכיוון ששני המספרים נמצאים במרחק שווה מהמספר שברצוננו לעגל.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשבון | חשבון בסיסי II : שברים | ייצוג עשרוני | אחוז | השוואות | עיגול מספרים ]