נגישות
headline
לפי נושאים


סידור הפרקים לפי תחומים. בכל תחום מסודרים הפרקים בסדר כרונולוגי - הסדר המומלץ לקריאתם.

אביזרים
1852 מטריה
ביולוגיה
1859 תורת האבולוציה
1866 תיאוריית התורשה
חשמל
1752 חשמל
1785 חוק קולון
1825 חוק אוהם
1845 חוקי קירכהוף
1878 נורת להט
כימיה
1826 מצלמה
1869 טבלה מחזורית
מתמטיקה
2000- מתמטיקה קדומה
520- מספרים אי-רציונליים
520- משפט פיתגורס
300- גיאומטריה אוקלידית
830 אלגברה
1200 התפתחות הסְפַרוֹת
1526 משוואות קוביות וקווארדיות
1550 מספרים מורכבים
1614 לוגריתם
1685 חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי
1832 תורת החבורות
פיזיקה
240- עיקרון הציפה
1250 זכוכית מגדלת
1275 משקפיים
1590 מיקרוסקופ
1608 טלסקופ
1621 חוק סְנֵל
1643 ברומטר
1662 חוק בויל
1666 חוקי התנועה
1865 משוואות מקסוול
1865 שלושת חוקי התרמודינמיקה
1882 מדידת מהירות האור
1892 כוח לורנץ
1895 קרינת רנטגן
1896 קרינה רדיואקטיבית
1904 טרנספורמצית לורנץ
1905 תורת היחסות הפרטית
1911 גילוי האטום
1915 תורת היחסות הכללית
צבא
1050 אבק שריפה
1490 תותח
1612 רובה מוסקט
1690 מרגמה
1836 אקדח
1850 מוקש
1861 מקלע
1902 רובה-מטען
1914 הוביצר
1915 תת-מקלע
1915 רימון-יד
1916 טנק
1943 רובה-סער
1945 פצצת אטום
רפואה
1862 פסטור
1941 פניצילין
תחבורה
1783 כדור פורח
1797 מצנח
1865 אופניים
תעשייה
1794 מנפה כותנה
תקשורת
1440 מכבש דפוס
1824 כתב ברייל
1836 טלגרף
1876 טלפון