נגישות
headline

מחשב
Mark I – המחשב הראשון


על-אף המאמץ המלחמתי, פותחה בארה"ב מכונת חישוב חדש נוספת במקביל למכונת ה- ABC.

מכונת החישוב Mark I נבנתה בשנת 1944 על פי תכנונו של
הווארְד אָייְקֶן (Howard Aiken)
ובמימונה של חברת יבמ (IBM). המכונה אמנם הייתה צעד אחורה מבחינה טכנולוגית, כי היא הכילה ממסרים אלקטרומגנטיים ולא את שפורפרות הריק היותר אמינות, אך היא היוותה צעד קדימה מבחינת תכנונה ויכולותיה. ה- Mark I היה צעד אחד קדימה לעבר מכונת חישוב אוניברסאלית, כמו זו שבבג' שאף לבנות, בכך שהיא ידעה לבצע פעולות חישוב שונות.

גם הבומבה וגם הקולוסוס ואף ה- ABC נבנו מתוך מטרה לבצע פעולת חישוב מסוימת. בעזרת ה- Mark I ניתן היה לבצע, בעזרת תכנות ידני שונה של המכונה בכל פעם, את ארבעת פעולות החשבון הבסיסיות, את פעולת הלוגריתם, למצוא את ערך פונקצית הסינוס ולבצע קריאה מתוך טבלת המרה.

ה- Mark I שקל כ- 5 טונות ופעולת חישוב אחת בו ארכה 3-5 שניות. אלו הם מאפיינים הרחוקים מאוד מהמחשב המודרני של היום. יחד עם זאת, ה- Mark I, בניגוד לקודמיו, תוכנן מראש כך שיוכל לבצע משימות חישוב שונות ומגוונות. מסיבה זו, למרות פשטותו הטכנולוגית, נחשב ה- Mark I בעיני רבים למחשב הראשון בעולם.

ה- Mark I הציג התקדמות אל עבר מכונת החישוב האוניברסאלית, אך עדיין לא יכול היה לענות על דרישה זו. אז מה נדרש עוד בשלב התכנון ממכונת חישוב על-מנת שתהיה מכונת חישוב אוניברסאלית? על שאלה זו טיורינג ענה בבואו לתכנן את מחשב ה- ACE. על כך מייד בהמשך.

לפרק הקודם | לפרק הבא
[ מבוא | החשבונייה | המחבר המכאני הראשון | המחבר המכאני השני | המכונה הדיפרנציאלית | המנוע האנליטי | מכונת - Z3 | אבי המחשב המודרני | "הבומבה" | מכונת - ABC | מכונת - Colossus | מכונת - Mark I | מכונת - ACE | מכונת - ENIAC | מכונת - EDVAC | מכונת - UNIVAC | הטרנזיסטור והמעגל המשולב | התפתחות שפות התוכנה | ציוני-דרך | אחרית-דבר ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]