נגישות
headline

מחשב
ACE – העקרונות למכונת חישוב אוניברסאלית


לקראת סוף מלחמת העולם השנייה ואחריה עבד טיורינג על תכנון מכונת חישוב אוניברסאלית. אולי כמחווה למנוע האנליטי של בבג' קרא טיורינג למכונה שלו מנוע חישוב אוטומטי, או בקיצור ACE (Automatic Computing Engine).

בבואו לתכנן את מכונת ה- ACE הגדיר טיורינג מספר יעדים לגביה שהבדילו אותה מהמכונות האחרות. ראשית, המכונה, כפי שמצוין בשמה, צריכה להיות מסוגלת להזין לעצמה באופן אוטומטי את תוצאות חישוביה כך שתוכל לתקן עצמה במקרה הצורך מבלי שתידרש התערבות אנושית חיצונית. שאיפה זו מסתדרת היטב עם הלך הרוח של טיורינג לגבי מכונות החישוב ורצונו להפכן לעצמאיות ולבלתי-תלויות בבני-האדם.

יעד שני שהציב טיורינג, והוא המשמעותי מבין השניים, הוא הגדלת חלקה של התוכנה על חשבון חלקה של החומרה בפעילות מכונת החישוב. העברת המשקל מהחומרה לתוכנה מאפשרת גמישות הפעלה של המכונה כך שתוכל לטפל בסוגי בעיות שונות כשכל מה שנדרש הוא רק שינוי תוכנה ולא שינוי בחומרה של המכונה. זהו הצעד החשוב ביותר בכיוון של השגת מכונת חישוב אוניברסאלית.

יעד שלישי שהציב טיורינג המתקשר ליעד הקודם, הוא מימוש של אוסף פקודות בסיסי ומצומצם ביותר, שבעזרתו, תוך שימוש בתוכנה מורכבת, ניתן יהיה לממש ולבצע פקודות מורכבות יותר.

טיורינג הציג את תוכניותיו לגבי ה- ACE בפני הוועד המנהל של מעבדת הפיזיקה הלאומית שבלונדון. מנהל המעבדה היה צ'ארלס דארווין, נכדו של אבי תורת האבולוציה. הוא לא הצליח לגמרי לשכנע אותם ברעיון פיתוחו של ה- ACE, ולכן זכה רק במימון חלקי. המימון החלקי אפשר לו, בכל-זאת, לעבוד על מימוש דגם אב-טיפוס פשוט יותר. אך טיורינג לא השלים את עבודתו על ה- ACE. בשנת 1947 הוא זנח את הפרויקט וחזר לחצר קיימברידג'. מחשב ה- ACE, על-אף שרעיונית נראה היה כמוצלח, לא הגיע לשלב מימוש סופי.

התקדמות ממשית בכיוון בניית מכונת חישוב אוניברסאלית נעשה מעבר לאוקיינוס האטלנטי, בארה"ב.

לפרק הקודם | לפרק הבא
[ מבוא | החשבונייה | המחבר המכאני הראשון | המחבר המכאני השני | המכונה הדיפרנציאלית | המנוע האנליטי | מכונת - Z3 | אבי המחשב המודרני | "הבומבה" | מכונת - ABC | מכונת - Colossus | מכונת - Mark I | מכונת - ACE | מכונת - ENIAC | מכונת - EDVAC | מכונת - UNIVAC | הטרנזיסטור והמעגל המשולב | התפתחות שפות התוכנה | ציוני-דרך | אחרית-דבר ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]