נגישות
headline

מחשב
ENIAC – מכונת חישוב אלקטרונית רב-שימושית


בשנת 1943 החל הצבא האמריקאי במימון תוכנית לבניית מחשב לצורך חישוב טבלאות ירי בליסטי. על תוכנית זו עבדו
ג'וֹן מָאוּצְ'לִי (John Mauchly)
ו
ג'וֹן פְּרֶסְפֶּר הַאקֶרְט (John Presper Eckert)
. המחשב שתכננו השניים נקרא בשם ENIAC, קיצור של "סוכם מספרי אלקטרוני ומחשב"Electronic Numerical) Integrator and Computer). מכונת החישוב ABC של אטנסוף וברי שימשה כמודל לחיקוי בעת בניית מכונת חישוב זו. היא גם דמתה לאחר בנייתה למכונת הקולוסוס. מכונת ה- ENIAC הייתה עצומה בגודלה. אורכה היה 30 מטרים, גובהה כ- 3 מטרים והיא שקלה כ- 30 טונות. ה- ENIAC הכילה קרוב ל- 17,500 שפורפרות ריק. שפורפרות הריק פלטו חום רב שהצריך אמצעי קירור בדמות מאווררים רבים.

תכנונה ובנייתה של ה- ENIAC נמשכו כשנתיים וחצי. למעשה, בנייתה הושלמה לאחר שמלחמת העולם השנייה כבר באה אל סיומה. אך מכונת ה- ENIAC, בניגוד לקודמותיה, תוכננה כך שתהיה גמישה יותר בביצועיה. למרות שיועדה לחישוב טבלאות ירי בליסטי, ניתן היה להשתמש בה למטרות חישוב שונות ומגוונות. בזכות כך, הצבא האמריקאי בכל-זאת מצא בה שימוש חשוב כשהשתמש בה לצרכי חישוב עבור בניית פצצת המימן. המכונה שימשה גם לעריכת חישובים אחרים בתחומים שונים, בהם גם תחזיות מזג-אוויר.

אך זו לא הייתה מכונת חישוב אוניברסאלית כחלומו של בבג'. בנוסף, כדי להפעיל את המכונה כל פעם לשם מטרת חישוב אחרת נדרש לבצע בה חיווט ידני של החיבורים השונים בה.

החיווט הידני של המכונה בכל פעם שנדרש לבצע משימת חישוב חדשה היה מייגע, מקור לטעויות אנוש והאט את תפוקת החישוב של המכונה. מכאן עלה הצורך לפתח מכונת חישוב משוכללת יותר, כזו שתדע להתאים עצמה באופן עצמאי ואוטומטי למשימות החישוב השונות, מבלי שתידרש התערבות ידנית של מפעיל המכונה. זהו אכן היה הצעד הבא.

לפרק הקודם | לפרק הבא
[ מבוא | החשבונייה | המחבר המכאני הראשון | המחבר המכאני השני | המכונה הדיפרנציאלית | המנוע האנליטי | מכונת - Z3 | אבי המחשב המודרני | "הבומבה" | מכונת - ABC | מכונת - Colossus | מכונת - Mark I | מכונת - ACE | מכונת - ENIAC | מכונת - EDVAC | מכונת - UNIVAC | הטרנזיסטור והמעגל המשולב | התפתחות שפות התוכנה | ציוני-דרך | אחרית-דבר ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]